Pressmeddelande -

Ny miljondonation från Rune Andersson

Entreprenören, chalmeristen och Chalmersmedaljören 2011, Rune Andersson, skänker ytterligare tre miljoner kronor till Chalmers tekniska högskola. Det innebär att högskolan kan dela ut det prestigefyllda Rune Anderssons stipendium i ytterligare två år.

Rune Andersson har haft många framstående positioner inom svenskt näringsliv. Efter en karriär inom Electrolux fick han Trelleborg-koncernen att växa starkt från sin start som vd 1983. Folk har följt hans industriella investeringar sen dess med intresse, och han har prisats för sitt entreprenörskap i flera sammanhang. Livsverket Mellby Gård AB omsätter idag omkring fem miljarder kronor.

Allt började dock på Chalmers en gång i tiden med en civilingenjörsexamen i väg- och vattenbyggnad 1968. Rune Andersson har varit fortsatt engagerad i Chalmers, bland annat som betydande sponsor till det nya kårhuset. Den största hörsalen, RunAn, är döpt efter honom.

Rune Anderssons stipendium har kunnat delas ut under fem år tack vare en donation på 7,5 miljoner kronor. Efter den femte utdelningen i våras deklarerar nu Rune Andersson att han förlänger sitt stöd, och skänker ytterligare tre miljoner kronor.

– Jag är stolt över att kunna hjälpa till på det sätt jag gör. Samarbetet ger mig kontakt med ungdomar och hjälper mig att fånga upp nya trender inom tekniken. Och så är det alltid en väldigt speciell känsla i bröstet när jag kommer hit till Chalmers, förklarar Rune Andersson.

Chalmers rektor och vd Karin Markides är mycket glad över gåvan, som gör det möjligt att dela ut stipendiet även 2012 och 2013.

– Utan stödet från Rune Andersson hade vi inte kunnat ge våra alumner denna möjlighet att bredda sin chalmersexamen och utvecklas till morgondagens ledare. Utan donationer skulle högskolans arbete generellt bli svårare, säger Karin Markides.

Rune Anderssons stipendium ligger rätt i tiden, anser hon. Stipendiet ger chalmerister möjlighet att spetsa sin chalmersexamen med en vidareutbildning inom i första hand ekonomi eller juridik.

– I vårt pedagogiska arbete har vi som mål att teknologerna ska utbildas till duktiga ingenjörer, men att de också ska ha bred kunskap från andra områden än teknik, säger Karin Markides.

Sexton stipendiater hittills
I maj hedrades 2011 års mottagare av Rune Anderssons stipendium med en högtidlig utdelningsceremoni i Chalmersska huset i centrala Göteborg. Årets stipendiater Ann-Marie Longworth, Alejandro Concha Romero och Karl Bergman tilldelas 500 000 kronor vardera för studier i ekonomi. Sammanlagt 16 chalmerister har belönats med stipendiet sedan det delades ut för första gången 2006 och fått chansen att vässa sig både som individer och ingenjörer. I samband med årets ceremoni firades femårsjubileum där även sex av de tidigare stipendiaterna deltog.

För mer information, kontakta:
Anders Wennberg, Chief Resource Officer (CRO) Chalmers, 031 772 25 16, andwen@chalmers.se
Rune Andersson, entreprenör, Mellby Gård AB, 040 98 77 00, rune@mellby-gaard.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Universitet, högskola

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontakter

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95