Pressmeddelande -

Ny simulator och fartygs svavelutsläpp i fokus på Lighthouse-dagen

På fredag 21 november håller Lighthouse, centrum för nordisk sjöfartskompetens med säte i Göteborg, sitt årliga evenemang Lighthouse-dagen. I år kommer forskning med tonvikt på miljö att diskuteras. En het fråga är hur de nya reglerna om svavelutsläpp kommer att påverka sjöfarten i Sverige och övriga Europa.

Syftet med Lighthouse är att ta ett helhetsgrepp för att göra sjöfarten effektivare, säkrare och mer miljövänlig samt säkerställa konkurrenskraften hos svensk sjöfart.

Från år 2015 gäller nya och strängare krav på luftutsläpp, framför allt svavel, från fartyg. Bakom beslutet står IMO, International Maritime Organization, som är FN:s organ för internationella sjöfartsfrågor. De flesta bestämmelser med syfte att skydda miljön som gäller sjöfarten är i grunden internationella.

- Alla ska följa de nya reglerna för utsläpp. IMO har gått ytterligare ett steg och skärpt reglerna än mer för sjöfarten i Västerhavet, Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Detta påverkar svensk sjöfart och det kommer vi att diskutera under Lighthouse-dagen med representanter från miljöorganisationer och näringsliv, säger Håkan Friberg, VD Sveriges redareförening.

Under dagen invigs den nya lastsimulatorn, Cargo Operations Studio (COS) som hör till temaområdet Cargo Ship i Lighthouse. Cargo Ship har till uppgift att arbeta med effektiva och innovativa lastsystem inklusive interaktion med hamnar och resten av logistikkedjan.

Fakta:
Lighthouse är en unik samordnad satsning på sjöfarten som kommit till på initiativ av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Sveriges Redareförening.
Lighthouse ligger på Chalmers Campus Lindholmen i Göteborg, i anknytning till Institutionen för sjöfart och marin teknik.

Kontaktuppgifter och mer information om Lighthouse-dagen på Chalmers nyheter:
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=12446

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95