Pressmeddelande -

Prata mer för att öka säkerheten

Information om risker eller hot om fara räcker inte för att prioritera säkerhet. Det är oftast flera faktorer bakom en olycka. – Genom att låta människor analysera och reflektera över olycksförlopp kan vi få insikt om vad som påverkar vårt handlande, säger Christina Stave som arbetar på Arbetslivsinstitutet och nyligen har doktorerat vid Institutionen för produkt- och produktionsutvckling på Chalmers. Hon har skrivit en avhandling om säkerhet på arbetsplatsen. I avhandlingen Safety as a process – from risk perception to safety activity har Christina Stave undersökt vilka faktorer som påverkar livsmedelsarbetares och lantbrukares prioritering av säkerheten. Båda grupperna är utsatta för många allvarliga arbetsplatsolyckor. Livsmedelsarbetaren, som jobbar med farliga verktyg och maskiner under högt tempo prioriterar ofta produktion framför säkerhet, Den tekniska säkerheten behöver förbättras, men också delaktighet, kommunikation, lärande, och insikt om möjligheter att hantera risker. – Det handlar om att bygga en kultur där säkerheten prioriteras, annars kan det ske en normalisering av risker i organisationen, säger Christina Stave. Ett nätverk av lantbrukare träffades under ett år för att diskutera tillbud och olyckor som de upplevt under tiden. Att analysera och reflektera över olycksförlopp, orsaker bakom risker och möjliga lösningar ledde till en ökad säkerhetsaktivitet och konkret förbättrad säkerhet. Man kunde också se att stressen sjönk i gruppen. – Vi bör inte nöja oss med att konstatera att det var den mänskliga faktorn som felade och att det inte kan påverkas. I stället bör vi i nätverk föra dialog om säkerhet och risker och hur de kan påverkas - det är första steget till ett fortgående säkerhetsarbete, säger Christina Stave. Disputationen ägde rum den 23 september på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Ytterligare frågor besvaras av: Christina Stave Tel: 031-50 16 42 E-post: christina.stave@arbetslivsinstitutet.se En sammanfattning av avhandlingen finns på Chalmers Publication Library: http://publications.lib.chalmers.se/records/full_record/fetchall.xsql?pubid=6587&back=yes Jorun Fahle Tel:+46 (0)31-772 25 56 jorun.fahle@chalmers.se Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg Public Relations and Press Office, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Göteborg, Sweden www.chalmers.se

Ämnen

  • Utbildning

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95