Pressmeddelande -

Renovas miljöstipendium till doktorand på Chalmers

Yuliya Kalmykova, doktorand vid Institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers får den 19 maj ta emot Renovas miljöstipendium på 100 000 kronor till fortsatta studier av hur torv kan fungera som filter för lakvatten från gamla deponier och andra förorenade områden. - Enligt Naturvårdsverket finns det bara i Sverige 30 000 områden där marken är så förorenad att det finns risk för att farliga ämnen läcker ut och förorenar grundvattnet. Det normala är att man gräver upp och forslar bort stora jordmassor som sedan behandlas med dyra och inte alltid så miljövänliga metoder, säger Yuliya Kalmykova. Med den metod som hon nu skall fortsätta att utveckla behandlas vatten och jord på plats och man använder torv som adsorbentmaterial, en metod som är både billig och miljövänlig. - Det är fantastiskt roligt att mitt arbete uppmärksammas. Det känns som att jag verkligen gör något som är till nytta, säger Yuliya Kalmykova. Yuliya Kalmykova som är 25 år har en bachelorexamen i miljökemi från Ukraina. För ett par år sedan kom hon till Göteborg och har på Chalmers gått masterprogrammet i miljökemi. Yuliya är doktorand vid Forskarskolan för naturliga material och kulturvård, NMK och inom FRIST kompetenscentrum (Forum for Risk Investigation and Soil Treatment) vid Chalmers. Verksamheten inom FRIST har som mål att initiera forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera förorenade områden. Mer information: Yuliya Kalmykova: Tel 031-772 2162, e-post: yuliya@chalmers.se Läs pressmeddelande från Renova, där det också finns bild att ladda ner: http://www.renova.se/t/Page____594.aspx Läs också Yuliyas hemsida: www.chalmers.se/cee/SV/avdelningar/vmt/personal/yuliya-kalmykova1381/yuliya-kalmykova Forskarskolan för naturliga material: www.nmk.miljo.gu.se/ ---- Jorun Fahle Tel:+46 (0)31-772 25 56 jorun.fahle@chalmers.se Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg Public Relations and Press Office, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Göteborg, Sweden www.chalmers.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95