Pressmeddelande -

SKF och Chalmers inviger nytt forskningscentrum för hållbarhet

Pressinbjudan från SKF och Chalmers:

SKF och Chalmers inleder ett tätare samarbete kring hållbarhetsforskning inriktad mot konkreta industriproblem. Fyra nya forskningsprojekt har startats i det gemensamma tekniska centrum som invigs tisdag 27 mars. De första resultaten väntas hösten 2013.

Hur kan gamla lager återvinnas på klokaste sätt? Hur kan industriföretag stötta innovativt småföretagande i fattiga områden, exempelvis i Afrika, kring förnybar energiproduktion och smart energiutnyttjande?

Och framför allt: Hur får man ett företags samlade agerande, ja, hela värdekedjan, att genomsyras av livscykelperspektiv?

Det är några av de frågor som forskarna i det nybildade forskningscentrumet SKF-Chalmers University Technology Centre for Sustainability försöker finna svar på. Samarbetet sträcker sig minst fem år framåt. Syftet är att leverera banbrytande och industrifokuserad forskning inom hållbarhet, som är ett kärnområde för både SKF och Chalmers.

Centrumet är placerat vid Avdelningen för miljösystemanalys på Institutionen för energi och miljö, och leds av professor Ann-Marie Tillman:

– Miljö- och hållbarhetfrågorna är utmanande, och kräver att forskare och praktiker arbetar tillsammans i former där vi lär av varandra. Då kan forskningen vara direkt nyttig för SKF, samtidigt som den ger mer generell kunskap som andra forskare kan bygga vidare på, och som andra företag kan dra nytta av. Samarbetet inom centrumet gynnar den här sortens arbetsformer tack vare SKF:s stora engagemang, säger Ann-Marie Tillman.

Nu startar två femåriga doktorandprojekt och två kortare forskningsprojekt. Tillsammans engagerar de åtta forskare. Dessutom forskar SKF:s industridoktorand Birger Löfgren sedan länge på hur man bäst tar hänsyn till hela produktkedjan när man miljöanpassar den egna produktionen. Han lägger fram sin avhandling senare i vår inom ramen för centrumet.

Chalmers och SKF vill gärna se centrumet växa genom att utöka partnerskapet till att omfatta fler institutioner och företag.

– Vi vill vara branschledande inom hållbar utveckling och vi vill engagera fler företag att ansluta sig denna forskning i syfte att vidga spridningen av kunskap och  stärka förutsättningarna för en hållbar industriell verksamhet, säger Alan Begg, Senior Vice President SKF Group Technology Development.

Medier är inbjudna
Journalister är välkomna att delta under invigningen, där det finns tillfälle att ställa frågor till bland annat Chalmers rektor Karin Markides och SKF:s vd Tom Johnstone.

Invigningen äger rum tisdag 27 mars, med start kl 15, på Chalmers laboratorium för virtuell utveckling. Adressen är Chalmers Tvärgata 4-6 (”in i gränden”). Centrumet, dess personal och forskning presenteras, bland annat genom en mindre utställning.

Kontakta gärna Gösta Andersson på 031-337 30 60, för att anmäla deltagande och för praktisk information.

Mer om forskningen vid det nya tekniska centrumet:
www.chalmers.se/hosted/skf-utc-en

Tidigare nyhet om det nya samarbetet:
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/SKF-etablerar-tekniskt-center.aspx

För ytterligare information, kontakta:
Ann-Marie Tillman, föreståndare för SKF-Chalmers University Technology Centre for Sustainability, 031-772 21 22, anne-marie.tillman@chalmers.se

Gösta Andersson, kommunikationschef SKF, 031-337 30 60, gosta.andersson@skf.com

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Taggar

  • om chalmers

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Presskontakt

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95