Pressmeddelande -

Två kandidater till rektorsposten vid Chalmers

Karin Markides, vice generaldirektör vid Vinnova och Johan Sterte, rektor vid Växjö universitet, är de två kvarvarande kandidaterna till rektorsposten på Chalmers. Processen att rekrytera ny rektor på Chalmers har tagit ytterligare ett steg. Efter samråd med valförsamlingen, har valberedningen nu beslutat vilka två kandidater som ska presenteras för högskolestyrelsen. Slutgiltigt beslut tas av styrelsen så snart som möjligt, dock senast vid ordinarie styrelsemöte den 16 juni. Förhoppningen är att den nye rektorn kan börja vid höstterminens början. Karin Markides. Foto: Vinnova Karin Markides, född 1951, är sedan 2004 vice generaldirektör vid Vinnova. Hon är även professor i analytisk kemi vid universitetet i Uppsala och gästprofessor vid Stanford University, USA. Karin Markides är kemist och utbildad vid Stockholms universitet, där hon tog grundexamen 1974 och disputerade i analytisk kemi 1984. Johan Sterte. Foto: Hans-Erik Karlsson Johan Sterte, född 1959, är sedan 2003 rektor för Växjö universitet. Innan dess var han prorektor och professor i kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet. Johan Sterte är civilingenjör med inriktning på kemiteknik och tog examen 1982 vid Chalmers där han även disputerade i teknisk kemi 1987. Rekryteringsprocessen Rekryteringen av ny rektor sker genom att en valberedning utsetts som tagit fram förslag på rektorskandidater. Ordförande i valberedningen är Sven Eckerstein, som även är högskolstyrelsens ordförande. Valberedningen samarbetar med en större valförsamling, som består av ca 50 personer från fakultetsrådet, arbetstagarorganisationerna och studenterna. I sitt arbete ska valberedning och valförsamling ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv och föra fram såväl manliga som kvinnliga kandidater.

Ämnen

  • Utbildning

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95