Pressmeddelande -

URBANISERING I FOKUS PÅ MÖTE I KAPSTADEN

Den 16-17 november arrangerar Chalmers tillsammans med Cape Peninsula
University of Technology ett seminarium i Kapstaden, Sydafrika, på temat
Urban Futures. Utgångspunkten är den stora inflyttning till städerna som
sker i Afrika och den djupa segregation och den utbredda fattigdom som
finns i många Afrikanska länder.

Björn Malbert, professor i uthålligt samhällsbyggande på Institutionen för
Arkitektur vid Chalmers, är en av talarna på mötet:
- Städernas hållbara utveckling är en ödesfråga för framtiden, och är
därför, precis som klimatfrågan mycket angelägen. Det har varit trögt med
finansiering av sådan forskning som är praktiknära och handlingsinriktad.

Chalmers är ett av partneruniversiteten till FN:s boende- och
bosättningsorgan UN-HABITAT , med huvudkontor i Nairobi, Kenya, har som
uppgift att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och urbana
miljöer med målet att alla ska ha tillgång till drägliga bostäder.

Öppningsanförandet hålls av Dr. Mamphela Ramphele som arbetar globalt med
utbildnings och hälsofrågor. Hon är en av Sydafrikas viktigaste personer.
Ramphele har fört en hängiven kamp mot apartheid, både som läkare bland de
fattiga och som rådgivare i Nelson Mandelas inre krets. Hon har sedan
fortsatt sitt engagemang som universitetsrektor i Kapstaden, samt inom
Världsbanken som högsta chef inom området hälsa, utbildning och omsorg.

Program och mer information om seminariet på Chalmers nyheter >>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=12410

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95