Pressmeddelande -

Chalmers Innovation stärker styrelsen

Chalmers Innovation stärker sin styrelse genom Karin Markides, rektor på Chalmers.

- Det känns riktigt roligt att få med Karin Markides i vår styrelse. Hon är intresserad av att nyttiggöra forskning och utveckling.  Dessutom har hon erfarenheter på området både från USA och Vinnova, säger Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation.

Karin Markides arbetar som rektor på Chalmers sedan 2006. Hon har en bakgrund som professor i analytisk kemi vid Uppsala universitet och innan hon kom till Chalmers arbetade hon som vice generaldirektör på Vinnova, den statliga innovationsmyndigheten som finansierar behovsmotiverad forskning. Andra meriter är att hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Ingenjörsakademien där hon även nyligen varit styrelseledamot. Hon har dessutom internationell erfarenhet från bland annat Stanford University i USA.

- Chalmers Innovation är en viktig aktör inom västsveriges innovationslandskap. Idag är det naturligt att tekniska universitet som Chalmers har ett ansvar att samordna kunskap och kompetens med innovationsprocessen i de områden som är starka i regionen och som kan mäta sig väl i global konkurrens, säger Karin Markides.

Hon fortsätter:

- Som styrelseledamot i Chalmers Innovation kommer jag att verka för ökad koordinering och professionalisering av den viktiga tidiga fasen i innovationsprocessen och goda förutsättningar för tillväxt.

- Genom att få med Karin Markides i styrelsen hoppas vi kunna leverera ännu mer nytta från Chalmers till samhället. Detta genom att synkronisera vårt arbete inom Chalmersområdet på ett tydligare sätt, avslutar Olle Stenberg.

Övriga ledamöter i Chalmers Innovations styrelse är Göran Netzler, ordförande, Sören Sjölander, vice ordförande, Eva-Carin Tengberg, ledamot samt Olof Engström, ledamot.

För ytterligare information kontakta:
Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation, 031-772 80 47
Karin Markides, rektor på Chalmers Tekniska Högskola, 031-772 25 50

Linnea Lindau, pressansvarig på Chalmers Innovation, 0730-79 42 08

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator. Chalmers Innovation har sedan starten 1999 startat 82 nya teknikbaserade företag och startar kontinuerligt 10 - 12 nya företag varje år, alla med ambitionen att växa.

Ämnen

  • Finans