Pressmeddelande -

Ny mjukvara kan förbättra cancerbehandling

En ny mjukvara kan förbättra cancerbehandling av tumörer. Mjukvaran kallad PhasTraM simulerar tumörens tillväxt och hur den påverkas av cellgifter. Genom att prova cellgiftsbehandlingen i datorn innan den ges till patienten kan den anpassas individuellt till varje enskild patient/tumör på ett sätt som hittills inte varit möjligt. Bakom systemet står innovationsbolaget Insightasy vid Chalmers Innovation.

Genom att använda PhasTraM kan behandlingen individualiseras baserat på patientspecifik data, huvudsakligen cellanalys av biopsiprover samt information om cellgiftet. Individualiserad behandling blir mer effektiv, minskar återhämtningstiden hos patienten och leder till minskade kostnader per patient.

Insightasy har nyligen jämfört simuleringar i PhasTraM med redan publicerade resultat. Jämförelsen visar att simulerade utfall i PhasTraM stämmer bra överens med de publicerade resultaten.

– Det är ett bevis för att vår modell fungerar. Nästa steg är en kvantitativ kalibrering av modellen. Inom kort startar vi laboratorieförsök för att kunna kalibrera vår modell mot verkliga värden. Resultaten från dessa test beräknas vi ha inom en månad, säger Tobias Myrberg, VD på Insightasy.  

För mer information:

Tobias Myrberg, VD på Insightasy, 031–7728111
E-post: tobias.myrberg@insightasy.com

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation, 031–772 8047
E-post: olle.stenberg@chalmersinnovation.com, www.chalmersinnovation.com

Mer om Insightasy
Insightasy har utvecklat en mjukvara, PhasTraM, som är ett beslutstödsystem för patientspecifik tumörbehandling med cellgifter. Genom att använda PhanTraM individualiseras behandlingen och blir mer effektiv, minskar återhämtningstiden hos patienten och leder till minskade kostnader per patient. Företaget grundades i september 2008. Innovationen har sitt ursprung i ett projekt finansierat av EU inom ett prioriterat område.

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan 1999 varit med och startat 89 företag. Företagen hade under 2008 en total omsättning på 329 miljoner kronor. Tillsammans har det, ackumulerat under åren, investerats mer än 1 miljard kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator.

Ämnen

  • Företagsinformation

Regioner

  • Göteborg