Pressmeddelande -

Nytt samarbete för att främja tillväxt i Västra Götaland

AkzoNobel Surface Chemistry, GU Holding och Chalmers Innovation har startat ett nytt samarbete om innovationsprocesser. De tre aktörerna vill främja tillväxt och utveckling av nya idéer, affärer och företagssatsningar baserat på forskning från lärosäten och industrin i Västra Götaland.

Det nya samarbetet mellan AkzoNobel Surface Chemistry, GU Holding (holdingbolaget vid Göteborgs universitet) och Chalmers Innovation har vuxit fram under 2009 då man funnit att man har flera beröringspunkter. Det finns ett gemensamt intresse att dela och dra nytta av varandras kunskap, kultur och erfarenhet. Det övergripande syftet för samarbetet är att tillsammans främja tillväxt och utveckling inom Västra Götaland. Samarbetet innebär att hitta synergier i varandras innovationsprocesser gällande nya idéer, affärer och företagssatsningar baserat på forskning från lärosäten och industrin.

– Innovation är viktigt för oss som företag och då är det naturligt att vara aktiva inom innovationsnätverk, säger Tommy Öhlin, VD på AkzoNobel Surface Chemistry, i Stenungsund.

Både för GU Holding och Chalmers Innovation finns det stort intresse att öka kontakten med och förståelsen för internationell affärsutveckling, både när det gäller marknadsföringskanaler och regelverk. GU Holding vill även utveckla sätt för att hitta partners eller köpare till de groddföretag som man har i sin portfölj.

– Nu kan vi vidareutveckla våra kunskaper och kontakter inom kemiindustrin, som vi vet har stor potential inom innovationsområdet, säger Klementina Österberg, VD för GU Holding. Med en partner som AkzoNobel som verkar inom många affärsområden får vi ett brett perspektiv, tillägger hon.

Ägarna bakom GU Holding och Chalmers Innovation ser att samarbetet ger fördelar både på kort och på lång sikt. Både Göteborgs universitet och Chalmers bedriver redan idag mångfacetterad forskning inom kemiområdet.

– För oss och våra företag är det extra viktigt med hållbarhetsaspekten, att öka vår kunskap om regulatoriska frågor och hur inköpsprocessen fungerar. Det blir också spännande att se vad våra innovationsprocesser kan tillföra det stora multinationella företaget, avslutar Olle Stenberg, VD Chalmers Innovation.

Kontakt information:

AkzoNobel Surface Chemistry: Tommy Öhlin, VD +46 303 85940, tommy.ohlin@akzonobel.com
GU Holding: Klementina Österberg, VD, +46 31-786 5153, klementina@holding.gu.se
Chalmers Innovation: Olle Stenberg, VD, +46 31-772 8047, olle.stenberg@chalmersinnovation.com

Om AkzoNobel

Med en omsättning på SEK 147 mdr 2009 är vi världens största färgföretag. Som stor producent av specialkemikalier förser vi företag världen över med högkvalitativa råvaror till produkter som är nödvändiga i människors vardag.

Vi tänker på framtiden men agerar i samtiden. Vi brinner för att introducera nya idéer och utveckla hållbara koncept för våra kunder. Det är därför våra 57 000 medarbetare i mer än 80 länder arbetar för att leverera "Tomorrow's Answers Today"™.

I Sverige har Akzo Nobel ca 3600 anställda på ett 20-tal platser.

www.akzonobel.com

Om AkzoNobel Surface Chemistry AB

AkzoNobel Surface Chemistry AB tillverkar framförallt tensider för en mängd olika användningsområden såsom gruvindustri, oljeutvinning, jordbrukskemikalier, rengöringsmedel och vidhäftnings- och emulgeringsmedel för asfalt.

www.akzonobel.com/sc

Om GU Holding

GU Holding skapar nya jobb och tillväxt sedan 1995 genom att finansiera och utveckla nya affärer och bolag baserade på forskningsresultat från Göteborgs universitet. Tillsammans med forskare och saminvesterare har GU Holding utvecklat över 55 nya affärsidéer, som i över 40 aktiebolag sysselsätter 240 personer och omsätter 240 MSEK. Bolagen har sammanlagt attraherat över 620 MSEK i kapital. Flera av bolagen har avyttrats med vinst och två av bolagen är dessutom noterade. Portföljen består idag av ett trettiotal företag.

www.holding.gu.se

Om Chalmers Innovation

Chalmers Innovation investerar i och stödjer teknikbaserade affärsidéer från universitet, högskola, privatpersoner och företag för att utveckla teknikbaserade tillväxtföretag med internationell potential. Sedan starten 1999 har Chalmers Innovation varit med och startat 95 företag. Tillsammans har det i dessa företag investerats 1,24 miljarder kronor ackumulerat över åren. De företag som fortfarande lever uppvisar gemensamt under 2009 en total omsättning på 326 MSEK och har 364 anställda.

www.chalmersinnovation.com

 

Ämnen

  • Företagsinformation

Regioner

  • Göteborg