Pressmeddelande -

Röda Korset lyssnar till Charity Ratings kritik och sänker ordförandens arvode

Charity Ratings kritik kring arvoderingen av Röda Korsets ordförande har nu tagits upp till beslut bland organisationens medlemmar. Resultatet är att Röda Korsets medlemmar genomför en sänkning av arvodet med 20%, till en nivå som bättre överensstämmer med andra likvärdiga arvoderade ideella organisationer. Charity Rating anser att Röda Korset tagit till sig den kritik som riktats mot organisationen och genomfört en positiv förändring av organisationens arvoderingsstruktur.

”Då Röda Korsets givare inte har någon rösträtt är detta ett tydligt bevis på värdet av vår roll som givarens intresseorganisation. Det är mycket glädjande att Röda Korset lyssnat till både givare och medlemmar och genomfört denna arvodesjustering”, säger Thomas Sundén, VD, Charity Rating.

Ordförandeskap inom svenska ideella organisationer sker i stor utsträckning utan ersättning och förväntas utföras utanför ordinarie heltidsarbete. I de organisationer som arvoderar sin ordförande utgår ersättning efter uppdragets omfattning.

Röda Korsets modell med en heltidsarbetande ordförande är ovanlig inom den ideella sektorn vilket försvårar en relevant jämförelse. I Röda Korsets beslutsunderlag framgår detta tydligt då valberedningen tvingats gå utanför den ideella sektorn för att hitta ett jämförelseobjekt som man anser relevant. Charity Rating har förståelse för komplexiteten i ovanstående men ifrågasätter relevansen i jämförelsen med uppdraget och ersättningen som riksdagsledamot.

Röda Korset har valt att fortsätta med en heltidsarbetande ordförande. Samtidigt har organisationen tagit till sig Charity Ratings kritik och röstat igenom en sänkning av ersättningen. Med hänsyn tagen till den förväntade arbetsinsatsen lägger detta Röd Korset mer i paritet med likvärdiga organisationer.

Det faktum att Röda Korsets medlemsbas under 2009 minskade samtidigt som insamlingarna ökade ställer högre krav på Röda Korset att lyssna på sina givare. Vår förhoppning som givarens intresseorganisation är att den fortsatta debatten ger Röda Korset och övriga ideella organisationer ytterligare gehör för givares åsikter.

För mer information – kontakta:

Thomas Sundén, VD, Charity Rating

Tel:08-525 05 155

Ämnen

  • Lön, Pension

Kategorier

  • röda korset
  • bengt westerberg
  • styrelsearvode