Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Batterier stabiliserade elnätet när kärnkraft snabbstoppade

När den finska kärnkraftsreaktorn Olkilouto 3 snabbstoppades den 24 september hjälpte sammanlänkade batterier till med att upprätthålla stabiliteten i elnätet. Det var den största störning i elnätet som har hanterats med de flexibla resurser som finns i energiteknikföretaget Checkwatts virtuella kraftverk Currently.

– Batterier är effektiva och betydligt snabbare än traditionella kraftslag när det gäller att hantera stora störningar. Ett elsystem med mycket sol- och vindkraft kombinerat med smart styrning av flexibla resurser som batterier, elbilsladdning och värmepumpar kommer ge en helt ny nivå av driftsäkerhet i elnätet, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

Reaktorer i kärnkraftverken Oskarshamn i Sverige och Olkiluoto i Finland har snabbstoppats tre gånger sedan i somras. Varje gång en reaktor snabbstoppar sänks frekvensen i elnätet plötsligt och kraftigt, vilket kan leda skador på utrustning eller i värsta fall nätsammanbrott om den inte snabbt återställs.

Batterier och andra flexibla resurser, som är sammanlänkade till virtuella kraftverk kan inom en halv sekund kompensera för bortfallet i elproduktion och stabilisera elnätet genom att återställa frekvensen.

– För de företag och privatpersoner som har investerat i batterilager blir det väldigt lönsamt att vara delaktig i att erbjuda den här typen av stödtjänster. Och det fina är att resurserna samtidigt kan användas för att avlasta elnätet lokalt och jämna ut stora skillnader i elpriset, säger Dan-Eric Archer.

Ett elsystem med stor andel sol och vind, har samtidigt lägre andel så kallad rotationsenergi som skapar tröghet i systemet och gör det mindre känsligt för störningar. Därför har nya typer av stödtjänster, som bland annat batterier kan leverera, införts för att säkra stabiliteten.

– I relation till elpriset är kostnaderna för stödtjänster små, även om de ökar. När det är lönsamt för företag och hushåll att investera i energilager och andra smarta resurser skapas förutsättningar för ett resurseffektivt, förnybart elsystem. Det minskar också behovet av att bygga ut elnätet, säger Dan-Eric Archer.

För mer information, kontakta:

Dan-Eric Archer, vd CheckWatt, daneric.archer@checkwatt.se, 101-88 65 66

Läs mer om CheckWatts virtuella kraftverk Currently här.

Ämnen

Kontakter

Ulf Wingstedt

Presskontakt Affärsutvecklare 0856890110

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning

CheckWatt tillhandahåller Energy Management System för energiresurser som solkraft, batterilager, vindkraft och elbilsladdare. Genom smart styrning maximeras nytta och värdet för ägaren. Analysmetodik och algoritmer för optimering av resursernas nyttjande utvecklas löpande. Stor vikt läggs på driftövervakning via grafiska gränssnitt för olika sorters kunder.

CheckWatt