Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mer lönsam vindkraft när CheckWatt köper SM Teknik

Energitjänsteföretaget CheckWatt köper SM Teknik, ett företag som sedan 2005 erbjuder driftövervakning av vindkraft. Det innebär att 662 vindkraftverk nu får möjlighet att anslutas till CheckWatts tjänster för aktiv styrning, något som både stöttar elsystemet och ökar lönsamheten för anläggningarna.

– Sverige behöver snabbt öka elproduktionen och när vindkraften bidrar till stabiliteten i elnätet underlättas utbyggnaden av billig, förnybar el. Samtidigt möjliggör aktiv styrning både nya intäkter och lägre kostnader för nya och befintliga vindkraftverk, säger Dan-Eric Archer, vd för CheckWatt.

SM Teknik har sedan 2005 erbjudit en teknikplattform för driftövervakning av vindkraft. Genom köpet av företaget utökas CheckWatts portfölj med 662 vindkraftverk, som tillsammans har en installerad effekt på 956 MW.

CheckWatt har tjänster för driftoptimering och prisstyrd produktion samt ger vindkraftsägare möjlighet att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently. Det virtuella kraftverket länkar samman vind, sol och batterier och levererar stödtjänster som frekvensreglering till elnätet vilket ger ökade intäkter till anläggningsägarna.

– Det är en vanlig missuppfattning att vindkraft gör elsystemet mindre stabilt. Tvärtom kan smart styrning av sol- och vindkraft, i kombination med batterier och vätgas, ge en helt ny nivå av driftsäkerhet i elnätet, säger Dan-Eric Archer.

CheckWatts system för övervakning och aktiv styrning omfattar nu cirka 960 MW vindkraft, 160 MW solkraft och 3 MW batterier, där den sistnämnda kategorin ökar snabbt. Det gör CheckWatt till den största teknik- och leverantörsoberoende aktören inom driftövervakning och aggregering av flexibla resurser på den svenska elmarknaden.

För mer information, kontakta:
Dan-Eric Archer, vd CheckWatt, daneric.archer@checkwatt.se, 010-188 65 66
Ulf Wingstedt, affärsutvecklare CheckWatt, ulf.wingstedt@checkwatt.se, 08-568 901 10

Läs mer på checkwatt.se

Ämnen


CheckWatt möjliggör ett förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning. Med kontor i Stockholm och Göteborg servar CheckWatt mer än 5 000 abonnenter i Sverige med IT-tjänster för energilagring och förnybar elproduktion. CheckWatts tjänster inkluderar Currently - Virtuellt kraftverk byggt av aggregerade resurser som stöttar elnätets frekvens, IMD- Individuell mätning och debitering för el, vatten och elbilsladdning med integration till solkraftanläggningar och energilager, EnergyInBalance - Plattform med driftövervakning och visualisering för resurser.

Kontakter

Ulf Wingstedt

Presskontakt Affärsutvecklare 0856890110

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning

CheckWatt tillhandahåller Energy Management System för energiresurser som solkraft, batterilager, vindkraft och elbilsladdare. Genom smart styrning maximeras nytta och värdet för ägaren. Analysmetodik och algoritmer för optimering av resursernas nyttjande utvecklas löpande. Stor vikt läggs på driftövervakning via grafiska gränssnitt för olika sorters kunder.

CheckWatt