Pressmeddelande -

CHERRYFÖRETAGEN: CHERRY DELAR UT CHERRY CASINO UNDER JUNI

Som tidigare meddelats har Cherryföretagens styrelse för avsikt att föreslå bolagsstämman en uppdelning av koncernen i tre delar: · Betsson - nuvarande Cherry Online med onlinespel via Betsson.com och internetcasinon · Net Entertainment - utveckling och försäljning/licensiering av spel och spelsystem · Cherry Casino - traditionellt casinospel och spelautomater främst i Sverige, Danmark och på fartyg Styrelsen gör bedömningen att beslut att dela ut Cherry Casino kan fattas under juni 2006 och att Net Entertainment kommer att kunna delas ut och listas under hösten 2006. Beslut om utdelning kommer att fattas vid extra bolagsstämmor i enlighet med kommande separata kallelser. En uppdelning kräver bolagsstämmans godkännande. Kallelse till respektive bolagsstämma kommer att ske snarast efter att detaljplaneringen fastlagts av styrelsen. Förslaget stöds av aktieägare motsvarande mer än 70 procent av rösterna. Under tiden fram till beslut på bolagsstämma utvärderar styrelsen strategiska alternativ för att på bästa sätt tillvarata aktieägarnas intresse. För ytterligare information, kontakta: Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@netent.com Cherry är ett börsnoterat svenskt spelföretag med cirka 3 800 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel. Spelverksamheten bedrivs i huvudsak över Internetcasinon och spelbörsen Betsson.com. Via Cherry Casino bedrivs spelverksamhet på restauranger i Sverige, på fartyg och spelhallar. Cherry sysselsätter ca 800 personer.

Ämnen

  • Ekonomi, finans