Pressmeddelande -

Cherryföretagen: Handeln med BTA upphör i Cherry den 10 maj 2010

(AktieTorget: CHER B)

Sista dag för handeln med Cherryföretagens BTA (CHER BTA B) är den 10 maj 2010. Stoppdagen/avstämningsdagen är den 14 maj 2010.

Totalt har 2 400 495 aktier, fördelat på 336 600 A-aktier och 2 063 895 B-aktier, registrerats hos Bolagsverket. Dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 18 maj 2010. Sedan tidigare har en apportemission om 6 401 321 aktier, fördelat på 100 000 A-aktier samt 6 301 321 B-aktier, registrerats hos bolagsverket. Både företrädesemissionen och apportemissionen är en hänförliga till förvärvet av AutomatGruppen som slutfördes 31 mars 2010.

Efter registreringen hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Cherryföretagen AB att uppgå till 12 802 642 aktier, fördelat på 11 805 042 B-aktier och 997 600 A-aktier.


För närmare information, kontakta Gunnar Lind, VD och koncernchef, telefon +46 8-514 969 50,
+46 709-279 611, gunnar.lind@cherry.se


Cherry i korthet
Cherry är ett publikt svenskt spelföretag med cirka 2400 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Cherryföretagen AB bedriver via dotterbolag casino- och automatspel och Internetspel. Spelverksamheten bedrivs via dotterbolag på restauranger i Sverige, ombord på fartyg inom Nordeuropa, Engelska kanalalen/Irländska sjön och Medelhavet och Internetspel (PlayCherry.com, NorgesAutomaten.com, SverigeAutomaten.com och DanmarksAutomaten.com) från Malta. Cherry sysselsätter cirka 700 personer. www.cherry.se

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid