Pressmeddelande -

Häxjakten fortsätter med hjälp av Ackordcentralen

I stället för att besvara konkreta frågor om tex budget för framtiden väljer Ackordcentralens anställda att internt diskutera och smutskasta de borgenärer i Malmö Burlöv Golfklubbs rekonstruktion som inte rakt av "köper" det riggade ackordsförslag som upprättats! Det finns alldeles för många frågetecken att räta ut. Många tidigare medlemmar finner ackordsförslaget stötande och menar att eftersom Peter Jönsson inte besvarat en enda fråga av alla frågor som ställts växer misstänksamheten.

Han har också aktivt medverkat vid ett borgenärsmöte på Malmö Burlöv Golfklubb där ENDAST EN DEL AV BORGENÄRERNA, NÄMLIGEN AKTIVA MEDLEMMAR VAR INBJUDNA. Ett klart brott mot lagens regler att behandla alla borgenärer lika - även informationsmässigt.

Inte undra på att Petter Jönson inte ville ha en borgenärskommitté!

Här följer det mail från Ackordcentralen Göteborg som en borgenär(av misstag?) fick:

...........................................................................................

Mail från Ackordcentralen Göteborg Enar Folkesson 12 Nov 2008 09:51

Hej Peter!

Jag vet verkligen inte hur man ska bete sig mot en sådan här person.

Men det vore väl kanske snart dags att klargöra att Du anser att allt meningsutbyte med honom nu får anses vara avslutat för Din del.

Vad är det som kan vara drivkraften för en sådan här person? Han verkar vara beredd att gå hur långt som helst. Jag kommer att tänka på en bok av Tage Danielsson som heter Sagor för barn över 18 år. Där kan man bland annat läsa om Erik Göranssons strid med det allmänna. Jag faxar detta avsnitt till Dig.

Bästa hälsningar

Enar

....................................................................................................................

Mail till Ackordcentralen Malmö Peter Jönsson

>>> "Glidecom" <xxxxxxx> 2008-11-11 23:57 >>>

Hovrättens beslut besvarar på intet sätt mina frågor till dig. De kvarstår!

På vilken punkt har jag fel när jag hävdar att Malmö Burlöv GK inte uppfyller rekvisitet att bedriva näringsverksamhet?

Jag noterar med förvåning att Hovrätten menar att Malmö Golfklubbs näringsverksamhet består i att dom anordnar golftävlingar, samt undervisnings- och träningsverksamhet.

Vari detta skulle kunna härledas till *verksamhet av ekonomisk natur* och *yrkesmässighet* begriper jag inte.

Som du vet är det Pron på Malmö Golfklubb som i eget Aktiebolag bedriver tränings och undervisnings-verksamhet som näringsverksamhet. Denna verksamhet har alltså ingenting med Malmö Golfklubb att göra. Vad beträffar golftävlingarna vet jag inte om det är prons golfslag eller kanske DI-golfen som är näringsverksamheten. Se bilagt tävlingsprogram.

Detta bevisar ju bara att hela skrivningen med *näringsverksamhet* är till för att vilseleda domstolen * till och med jag som är ekonom och inte jurist begriper ju vad detta handlar om.

Nu skall det bli intressant se vad följderna blir eftersom det idag har tillställts mig tillräckligt med bevis för att påståendet att Malmö Burlöv GK bedriver näringsverksamhet inte stämmer. Det enda klubben gör är att hyra ut banan till sitt helägda bolag och för detta är man begränsat skattskyldigför moms, i övrigt är alla intäkter i klubben befriade från skatt * jag råkar faktiskt veta att tävlingsavgifterna i klubben aldrig har deklarerats som näringsverksamhet. Om man nu påstår att det är så väntar en revision för de senaste sex åren eftersom klubben både undanhållit moms och inkomstskatt.

Har du läst klubbens stadgar? Var står det att den bedriver näringsverksamhet? Har du läst klubbens senaste årsredovisning? Var finns näringsverksamheten?

Om nu klubben har omsatt 1.516.000:- i sin näringsverksamhet i år hoppas jag att dom också deklarerat detta i uppbörderna och betalat in momsen!

Har du läst bolagets senaste årsredovisning? Där bekräftar bolagets styrelse, tillika klubbens, att verksamhet förutom medlemsverksamhet bedrives i bolaget.

Vem är det ni försöker lura? Om det är så att du medvetet medverkar till vilseleda domstolen för att förmå dem att omfatta lagen om Företagsrekonstruktion till att gälla idella föreningar får du nog ta en ny funderare över eventuella konsekvenser.

Jag kan visst förstå att det för en golfklubb i en situation som Malmö kan vara väldigt bekvämt att i ett nafs bli av med största delen av de medlemslån som skall återbetalas.

Jag tycker att föreningens tystnad och ovilja till att lämna ut uppgifter hur livet efter rekonstruktionen skall se ut talar sitt tydliga språk.

Ju mer föreingen tiger och undviker att besvara frågor desto mer övertygad blir jag att det finns något att dölja.

Har du verkligen analyserat föreningens ekonomi och deras dotterbolags ?

Varför kan inte dotterbolaget betala en enda krona till föreningen som inte skall vara vikt åt föreningens kommande räkningar. I så fall är bolaget på obestånd eller är illikvid och skall begärs sig i konkurs eller begära företagsrekonstruktion, vilket det självklart också skulle få.

Eftersom hela bolagskonstruktionen är vansinnig och enbart till belastning vore det ju rätt bra för föreningen om bolaget försvann.

Hur ser inkomster och utgifter respektive intäkter och kostnader ut i föreningen sedan 26/8? Har föreningen uppnått vinst nu när dom är i skydd av rekonstruktionen?

Om inte, hur länge beräknar man att det tar tills man når dit?

Hur stor omsättning av näringsverksamhet har föreningen från Januari till 26 Augusti respektive från 27 Augusti till nu?

Till sist en fråga som tidigare ställts men inte fått ett svar:

Är det du som skisserat upplägget i rekonstruktionsplanen? Har du före du fick uppdraget som rekonstruktör av Malmö Tingsrätt haft uppdrag för Malmö Burlöv GK som har samband med den nu pågående rekonstruktionen?

Till sist noterar jag att skrivningen i Vetlanda Golfklubbs och Malmö Burlövs Golfklubbs preliminära rekonstruktionsplan är förvillande lik vilket skulle kunna tyda på att båda haft samma rådgivare.

Vem detta i så fall?

Det är synd att du ställde in det avtalade mötet det 20 Oktober för där hade vi verkligen en chans att räta ut frågetecken som tenderar att bli fler och större!

Christer Thörn

.......................................................................................

Mail Från: Ackordcentralen Malmö Peter Jönsson [peter.jonsson@ackordscentralen.se]

Skickat: den 11 november 2008 14:32

Till: Glidecom

Ämne: Sv: Vetlanda Golfklubb och Malmö Burlöv GK

Som svar på dina påstående hänvisar jag till Hovrrättens beslut i frågan som du troligen har fått i din brevlåda idag.

Hälsningar

Peter Jönsson

>>> 2008-11-09 kl. 23:47, i meddelandet

................................................................................................

Mail till Ackordcentralen Malmö, Peter Jönsson >, skrev "Glidecom" <christer@thoern.com>:

Har noterat att du genom att ange Vetlanda Golfklubb som en "ideell förening som bedriver näringsverksamhet" fått igenom ytterligare en företagsrekonstruktion för en golfklubb. Det kan också noteras att du använt skrivningen från Malmö Golfklubbs ansökan som mall.

Du är lika medveten som jag att Vetlanda Golfklubb bedriver lika lite näringsverksamhet som Malmö Burlöv Golfklubb.

I Malmö Golfklubbs fall bekräftas detta av både klubben stadgar och av deras helägda bolags årsredovisning.

I vilken mån du är upphovsmannen till att vilseleda domstolen i Malmö och Eksjö vet jag ej men du är i vart fall medverkande!

Lågvattenmärket uppnåddes när du ryckte ut en av våra "rättmätiga frågor" ur sitt sammanhang och förvandlade detta till ett alternativt ackordsförslag som du sedan lät lägga ut på Malmö Burlöv GK:s hemsida med våra namn.

Något svaromål har vi, trots begäran, inte fått möjlighet att lämna.

En fråga jag aldrig fått svar på är varför du skriver att "en ideell föreningen omfattas av lagen om företagsrekonstruktion" och utelämnar näringsverksamhetsbiten som det står i ansökan. Varför förvanska tingsrättens beslutsunderlag?

För att vara säker på att du svarar sanningsenligt på detta kommer ovanstående frågor även att ställas till ledningen för Ackordcentralen.

Som jag har uppfattat lagen om företagsrekonstruktion har denna tillkommit för att företag inte i onödan skall drabbas av konkurs med påföljande negativa konsekvenser för näringsliv och anställda.

Malmö Burlöv GK bedriver ingen näringsverksamhet och har inga anställda !

Klargör gärna på vilken punkt jag har fel!

Christer Thörn

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Regioner

  • Skåne