Pressmeddelande -

Skall Företagsrekonstruktion tillåtas för ideella föreningar?

Skall Företagsrekonstruktion bli ett knep för Sveriges Golfklubbar att bli av med skulden för medlemslån till medlemmar som lämnat klubben?

Många golfklubbar i Sverige har problem med rekrytering av nya medlemmar och de medlemmar som lämnar klubben vill ha tillbaka sitt medlemslån. Den kalkylen går inte ihop om inte nya medlemmar kommer till i samma takt som gamla medlemmar slutar.

Nu har Ackordcentralen i Malmö kommit på lösningen. Man låter en glubbklubb lämna ansökan till tingsrätten om företagsrekonstruktion. För att ansökan skall gå igenom skriver man att klubben bedriver näringsverksamhet. Detta påstående verkar inte prövas särskilt noggrant av de tingsrätter som varit inblandade. Borgenärer som ifrågasätter metoden hånas som "rättshaverister"!

I ett fall har Malmö Tingsrätts beslut om företagsrekonstruktion överklagats där Hovrätten över Skåne och Blekinge kom fram till att golfklubben i fråga genom att arrangera golftävlingar( klubbtävlingar som medlemmarna själva administrerar förf. anm.), tränings- och utbildningsverksamhet (man har köpt träningstimmar av sin pro och låter juniorer och elitspelare gå kurser gratis hos pron (förf.anm.), är att betrakta som näringsverksamhet då den är av ekonomisk natur och är yrkesmässig. Detta uttalande får två konsekevnser som jag inte skall gå vidare med här.

Skall klubben betraktas som obegränsat skattskyldig ?

Skall klubben betraktas som en ekonomisk förening?

De medlemmar som har lämnat klubben tvingas i en rekonstruktion acceptera en bråkdel, 25%,av sitt medlemslån som betalning. De aktiva medlemmarna konverterar samtidigt sina lån till spelrätter och betalar spelrätten med de 25% man på papperet, får återbetalt på sitt medlemslån. Genom att göra detta samtidigt som ackordet genomförs ser det ut som om alla behandlats lika. Alla medlemmar har fått 25% åter av sitt medlemslån.

Egentligen spelar det ingen roll om medlemmen konverterar till spelrätt för 25% av sitt lån eller 100% av sitt lån. Resultatet är detsamma, man har en spelrätt och kan fortsätta spela golf!

De medlemmar som lämnat klubben är ju inte intresserade av en spelrätt, man har ju redan lämnat klubben! Några kanske accepterar en spelrätt i hopp om att kunna avyttra den senare till högre pris än de 25% man annars skulle ha fått utbetalt.

Har då alla behandlats lika? Min åsikt är NEJ. Klubbens medlemmar har fått behålla vad han haft - möjlighet att spela golf - och klubbens värde har ökat genom att skluderna till gamla medlemmar har försvunnit till en kostnad om 25% av det nominella.

Det är vanligen 1200-1500 medlemmar i en golfklubb och medlemslånet är antag 10.000:-. Om 200 medlemmar lämnar klubben skall 2.000.000:- betalas ut i regel inom ett år. Om då inte 200 nya medlemmar kan rekryteras saknas allt eller en del av dessa 2.000.000:-.

Om klubben då genomför en företagsrekonstruktion med 25% ackord betalar man 500.000:- för att bli av med ett lån på 2.000.000:-.

Samtidigt konverteras till spelrätt varvid man åsätter spelrätten ett pris på 2.500:- d.v.s. samma som återbetalningen 10.000:- x 25%=2.500:-.

Om de återstående 1300 medlemmarna konverterar sina lån till spelrätter minskar skulderna med ytterligare 13.000.000:-.

Klubben blir nu, om man inte har andra lån, skuldfri och därmed mer värd!

Även om en rekonstruktion kostar pengar så blir inbesparingen jämfört med att betala tillbaka medlemslånen till de som lämnat klubben mycket lägre. Om rekonstruktionen kostar 300.000:- har klubben sparat in 1.200.000:- på bekostnad av de som vid sitt inträde i klubben lånat ut pengar och vid sitt utträde förväntar sig att få dem åter.

Befintliga medlemmar har nu en spelrätt i en klubb som är skuldfri. Om man i övrigt kan hålla ekonomin i styr bör spelrätten på sikt bli mer värd än de 2.500:- man ursprungligen betalade för den.

I Malmö Burlöv GK:s fall har spelrätten åsatts ett pris på 1.375:-, som av en händelse samma summa som de medlemmar som har ett medlemslån på 5.500:-skall få åter i ett föreslaget ackord.

I Malmö handlar det om knappt 400 gamla medelemmar som har en lånefordran på 3,5 miljoner. Denna skuld vill klubben reglera med 25% d.v.s. 875.000:-. Efter avdrag för ackordskostnaden blir "vinsten" dryga 2 miljoner. Var det kanske detta som är den ekonomiska naturen i verksamheten enligt Hovrätten?

I Vetlanda handlar det om 170 medelemmar som i stället för 1,7 miljoner erbjuds 420.000:-.

Förutiom den moraliska och etiska aspekten frågar jag om lagstiftaren har tänkt att Företagsrekonstruktion skall användas på detta sätt?

Jag har ställt en lång rad frågor till Ackordcentralen om bland annat ovanstående frågeställning men har i stället för svar hånats som rättshaverist av en jurist vid Ackordcentralen i Göteborg. Uppenbarligen är Ackordcentralen rädda att bli av med ett "levebröd".

Jag citerar:

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Enar Folkesson [mailto:Enar.Folkesson@ackordscentralen.se]

Skickat: den 12 november 2008 09:51

Till: Glidecom

Ämne: SV: Vetlanda Golfklubb och Malmö Burlöv GK Ditt Mail just idag om Hovrättsbeslutet den 30 Oktober daterat 10 November.

Hej Peter!

Jag vet verkligen inte hur man ska bete sig mot en sådan här person.

Men det vore väl kanske snart dags att klargöra att Du anser att allt meningsutbyte med honom nu får anses vara avslutat för Din del.

Vad är det som kan vara drivkraften för en sådan här person? Han verkar vara beredd att gå hur långt som helst. Jag kommer att tänka på en bok av Tage Danielsson som heter Sagor för barn över 18 år. Där kan man bland annat läsa om Erik Göranssons strid med det allmänna. Jag faxar detta avsnitt till Dig.

Bästa hälsningar

Enar

slut citat.

Kanske har ackordcentralen något att tillägga!

 

Christer Thörn

Kontaktadress christer@thoern.com

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • ackord
  • ackord;golf;konkurs;företagsrekonstruktion;laglydnad;
  • företagsrekonstruktion
  • golfklubb
  • malmö burlöv golfklubb
  • övergrepp i rättsak
  • konkurs
  • vetlanda golfklubb

Regioner

  • Skåne