Pressmeddelande -

Christian Berner levererar Sveriges största UV-anläggning

Christian Berner AB har vunnit en upphandling gällande vad som kommer att bli Sveriges största UV-anläggning för rening av dricksvatten. Leveransen omfattar en ny anläggning för UV-desinfektion av det dricksvatten som produceras vid Sydvatten AB:s vattenverk, Ringsjöverket i Stehag, Skåne.

Syftet med UV-anläggningen är att förbättra desinfektionen och att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt för användarna. Christian Berner AB har valt att fokusera på kostnadseffektiva UV-aggregat med låg energikonsumtion och reducerad miljöpåverkan från sin partner Wedeco, Xylem. Varje UV-aggregat är drygt sex meter långt och med en volym på 11 100 liter klarar det att desinficera 1200 l/s. Leverans är planerad till hösten 2013 och sker i separat utförandeentreprenad. Liknande anläggningar finns även hos Stockholm Vatten och Norrvatten.

Niclas Arnell projektansvarig på Christian Berner AB, förklarar: ”Tekniken med UV-ljus är väl beprövad och går ut på att utsätta vattnet för ett starkt UVC-ljus som innebär att bakterier, virus och parasiter förlorar sin fortplantningsförmåga. Metoden med UV-ljus är godkänd av Livsmedelsverket som skyddsbarriär på dricksvattenverk och är en mycket säker desinfektionsmetod”. Vintern 2011 levererade Christian Berner AB UV-aggregat till Östersunds kommun med anledning av dricksvattensproblematiken som uppstod där.

Niclas Arnell berättar att genom att mäta vattenkvalitet, vattenflöde och UV-intensitet online kan man optimera energibehovet vilket leder till stora energibesparingar. Han fortsätter: ”UV-anläggningen är även utbyggbar för att kunna anpassas till eventuella framtida behov”.

Ringsjöverket är ett klassiskt ytvattenverk vars reningsprocesser utgörs av fällning, sedimentering, snabbfiltrering, långsamfiltrering samt desinfektion. Normalt används råvatten från Bolmen med reservmöjlighet att ta råvatten från Ringsjön.

Ämnen

 • Industri, tillverkning

Kategorier

 • uv-aggregat
 • uv-anläggning
 • uv-ljus
 • dricksvatten
 • vattenverk
 • desinfektion
 • christian berner
 • uvanläggning
 • uvljus
 • vattenrening
 • reningsverk

Christian Berner Invest-koncernen är en fristående privatägd företagsgrupp med inriktning på teknisk handelsverksamhet och metallindustri. Koncernens fastigheter är samlade i Christian Berner Fastighets AB. Christian Berner har mer än 110 års erfarenhet av europeisk gemenskap och vi levererar teknisk utrustning från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och i våra nordiska grannländer. Koncernen har cirka 220 anställda i hela Norden, och en försäljning på omkring 600 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se.

Kontakter

Ann Svensson

Presskontakt Marknad

Relaterat innehåll