Pressmeddelande -

Christian Berner Tech Trade AB (publ) förbereder notering på Nasdaq Stockholm Small Cap

Styrelsen i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har beslutat att bolaget ska ansöka om notering på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Listbytet är ett led i företagets arbete med att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och utveckling.

Målsättningen är att noteringen ska ske under andra halvan av 2016 och att listbytet skapar förutsättningar för att nå ut till nya och fler investerare.

- Vi ser stora möjligheter att växa inom våra verksamhetsområden i hela Norden. Ett listbyte skapar ytterligare förutsättningar att genomföra den ambitionen, säger Bo Söderqvist, VD på Christian Berner Tech Trade.

Christian Berner grundades 1897 och aktien har sedan oktober 2014 varit noterad på Nasdaq Stockholm, First North. Idag är bolaget en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner och skapar mervärde för sina kunder genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan. Listbytet är ett naturligt steg när företaget utvecklas vidare.

- Ett listbyte till Small Cap innebär nya möjligheter för framtida tillväxt med ökad flexibilitet och tillgång till en bredare kapitalmarknad. Ett listbyte stärker också den allmänna kännedomen om Christian Berner och bolagets ställning i branschen, säger Joachim Berner styrelseordförande i bolaget.

Inför det planerade listbytet har Christian Berner anlitat Swedbank som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. PWC är bolagets revisionsbyrå.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Söderqvist, VD Christian Berner Tech Trade, Tel +46 (0) 701-866 910 e-post: bo.soderqvist@christianberner.com

Joachim Berner, Styrelseordförande Christian Berner Tech Trade, Tel +46 (0) 706-201 150 e-post: joachim.berner@christianberner.com

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • christian berner
  • small cap
  • listbyte

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på Nasdaq First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Presskontakt

Ann Svensson

Presskontakt Marknad