Pressmeddelande -

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap nya delägare i Christian Berner Tech Trade AB (publ) inför notering

Ernström & C:o och Lannebo MicroCap har vardera förvärvat motsvarande tio procent av aktierna, efter den planerade nyemissionen, i Christian Berner Tech Trade AB (publ), som är en av Nordens ledande teknikhandelskoncerner. De två affärerna har genomförts som ett led i Christian Berner Tech Trades planerade notering på Nasdaq OMX First North efter sommaren.

– I Ernström & Co och Lannebo har vi två långsiktiga och kunniga delägare som kommer att bidra till vår fortsatta utveckling, säger Joachim Berner, huvudägare och styrelseordförande i Christian Berner Tech Trade AB.

I juni blev det klart att familjeföretaget Christian Berner Tech Trade AB planerar för en notering på Nasdaq OMX First North. Första handelsdag är planerad till månadsskiftet september-oktober. Inför noteringen har bolaget nu två nya långsiktiga ägare med bred kunskap och erfarenhet av industri och handel.
– Att bolaget nu fått två långsiktiga och branschkunniga delägare är mycket positivt både för befintliga och blivande aktieägare, säger Joachim Berner.

Fabian Hielte, vd Ernström & Co:
– Vi har följt Christian Berner Tech Trade under en längre tid och hoppas kunna bidra till att fortsätta att utveckla bolaget i en noterad miljö. Christian Berner har ett starkt varumärke och är verksamt inom flera intressanta produktområden med god potential.

Johan Lannebo, förvaltare Lannebo Fonder AB (som förvaltar Lannebo MicroCap):
– Christian Berner Tech Trade har goda möjligheter att förbättra lönsamheten och att växa, såväl organiskt som genom förvärv. Det är vår förhoppning att bolagets utveckling kommer att innebära att vi gör en bra investering på lång sikt.

Remium, Vinge och PWC, som är Christian Berner Tech Trades rådgivare i noteringsprocessen, har också varit rådgivare i samband med försäljningen.

För ytterligare information kontakta:
Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB, tfn 0706 201150,
e-post: joachim.berner@christianberner.com, www.christianberner.com
Fabian Hielte, vd, Ernström & Co, tfn 0705 22 22 22

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • christian berner tech trade ab
  • teknikhandel
  • förvärv
  • aktier
  • delägare
  • nasdaq omx first north
  • ernström & c:o
  • lannebo microcap

Christian Berner Tech Trade-koncernen är en fristående privatägd företagsgrupp med mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 150 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Presskontakt

Ann Svensson

Presskontakt Marknad

Relaterat innehåll