Pressmeddelande -

Mindre buller från Roslagsbanan när Christian Berner AB levererar rälsdämpning till SL

SL kompletterade under april 2016 bullerskärmarna längs Roslagsbanan med rälsdämpning i spårkurvorna och får därmed en markant minskning av buller. Teknikhandelsföretaget Christian Berner AB kommer även att leverera material för rälsdämpning på Saltsjöbanan under sommaren 2017. Ordervärdet på projektet är cirka 3,7 miljoner kronor för Roslagsbanan och Saltsjöbanan inklusive optioner.


Då kranskommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt ökar antalet resenärer i kollektivtrafiken. SL, Storstockholms Lokaltrafik, förstärker därför Roslagsbanans kapacitet med fler dubbelspår, förbättrad tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd. SL bygger även om Saltsjöbanan under 2017 och har då samma höga ambitioner avseende boende, djur och natur och väljer Christian Berner som leverantör även till det projektet.

- SL satsar stora resurser för att minska bullerstörningar längs hela banan och skapa en bättre boendemiljö vid Roslagsbanan, säger Björn Ohlsén, byggledare hos SL. Med rälsdämpningen får vi på ett kostnadseffektivt sätt ned maxljuden, men även bullret som uppstår i spåren innan och efter tågen passerar, avslutar Björn Ohlsén.Beräkningar visade att bullernivåerna i vissa kurvor vid Roslagsbanan riskerade att komma för nära gränsvärdena. För att minska bullret vid dessa kurvor installerade Christian Berner AB det underhållsfria rälsdämpningsystemet STRAILastic_A INOX2.0, som minskar de maximala ljudnivåerna med mellan 3 och 6 dB(A).

Inför upphandlingen besökte SLs bullergrupp en befintlig installation i Wien för att uppleva hur tysta miljöer man kan uppnå med systemet STRAILastic_A INOX2.0.

- Det är helt enkelt så att man monterar gummidämpare på rälsen för att minska de vibrationer som skapar buller. SL har testat vårt system och vet att den uppfyller kraven på snabb installation, väderbeständighet och en tyst boendemiljö nära järnvägen, säger Johan Westerlund, teknisk säljare på Christian Berner AB.

Christian Berner AB representerar i detta projekt Kraiburg STRAILastic, som utvecklar spårdämpningssystem för både spårväg och tåg.

För ytterligare information kontakta:

Johan Westerlund, teknisk säljare Infrastruktur på Christian Berner AB, tel +46 (0)8 564 88 482
E-post: johan.westerlund@christianberner.com, www.christianberner.se

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • vibrationsdämpning
  • christian berner
  • teknikhandel
  • tåg

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på Nasdaq First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 125 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Presskontakt

Ann Svensson

Presskontakt Marknad