Pressmeddelande -

VDn för Göteborgsbaserade CIP Professional Services enda svensken på listan över världens ledande intellectual property-strateger

Ledande brittiska branschtidskriften Intellectual Asset Management Magazine publicerar årligen en lista över världens 250 ledande intellectual property-strateger (IAM250). Jens Bördin, VD för strategikonsultbolaget CIP Professional Services vid Chalmers och Göteborgs universitet var i år enda svensk på listan.

Intellectual Asset Management Magazine har snabbt etablerat sig som en ledande tidskrift för chefer i teknik- och kunskapsintensiva företag med ansvar för strategisk hantering och kontroll av värdefull kunskap och patent. Anledningen är att tidskriften har valt ett perspektiv där intellektuella tillgångar betraktas som affärstillgångar – inte som juridiska rättigheter. CIP Professional Services har specialiserat sig just på kopplingen mellan teknik, intellectual property och affär, vilket är ett segment med ökande efterfrågan från näringslivet. Listningen i IAM250, som bygger bland annat på kundreferenser, är ett internationellt erkännande av bolagets profil och värde.

-          Jag är stolt över att få det internationella erkännande som listningen betyder, samt att våra kunder upplever att vi levererar internationellt ledande tjänster, säger Jens Bördin, VD, CIP Professional Services.

För att bygga listan genomför IAM Magazine ett omfattande analysarbete, inklusive intervjuer med ledande personer inom branschen. Alla på listan måste sedan nomineras av minst tre personer i organisationer utanför den egna organisationen. Därefter granskas varje person på listan ytterligare för att säkerställa att varje person innehar världsledande expertis, likväl som långtgående förståelse för utveckling, skapande och hantering av värde baserat på intellektuella tillgångar.

Listan publicerad i tryck och digitalt: http://www.iam-magazine.com/strategy250/

För mer information, kontakta;

Anders Sundelin, VP, Business Operations på 0704679497 eller anders.sundelin@cip-ps.com; eller

Jens Bördin, VD på 0706787265 eller jens.bordin@cip-ps.com

Ämnen

  • Teknologi, allmänt

Kategorier

  • intellectual assets
  • strategi
  • patent
  • ip
  • intellectual property
  • innovation

CIP Professional Services AB (CIP PS) är ett forskningsbaserat strategikonsultbolag. I gränssnittet mellan management, ekonomi, juridik och teknik agerar bolaget utvecklingspartner eller konsult och hjälper företag eller andra kunskapsintensiva organisationer att skapa, hantera och styra kunskapsbaserad affärsverksamhet. Bolaget startades 2006 som en avknoppning från Göteborgs universitet och Chalmers. www.cip-ps.com