Pressmeddelande -

Taklagsfest för Circuitus 2.0 - en byggrevolution tar form utanför Växjö

I Vikensved utanför Växjö pågår just nu en revolution som ska förändra hela byggbranschen. Här byggs och testas ett enfamiljshus som har landets lägsta värmebehov, och som byggs nästan helt utan materialspill, dessutom på mycket kort tid. 

Bakom projektet ligger en grupp passivhusexperter och leverantörer från Sverige och Lettland, med Vikensvedsborna Simone Kreutzer Wesslund och Tommy Wesslund i spetsen. De har tidigare väckt stor uppmärksamhet när de byggde sitt prisbelönta runda passivhus ett stenkast bort. Den 9 juni bjuder de in till taklagsfest med landshövding Maria Arnholm som hedersgäst.

Det nya husets stomme restes under åtta dagar av ett byggteam beståendes av sex personer. Bygget har därmed egentligen tagit sig förbi tidpunkten för taklagsfest som brukar firas när takstolarna är resta och takåsen är lagd. 

- Vi visste att det skulle gå fort, men inte hur fort, berättar Simone Kreutzer Wesslund. Huset byggs som ett lego av element som ser likadana ut. De kommer från fabriken i Lettland med hög prefabriceringsgrad. Vi har inte behövt anpassa någonting på plats.

Kronobergs landshövding Maria Arnholm ser fram emot att studera bygget på nära håll.

- Vi har inte råd att slösa med våra resurser utan behöver producera hållbara bostäder för framtiden, både ur resurs- och energisynpunkt. Det bidrar till att uppnå våra regionala miljömål och jag ska följa detta byggprojekt med stort intresse framöver, säger landshövding Maria Arnholm.

Circuitus-konceptet har utvecklats under ett och ett halvt år av en internationell expertgrupp, med stöd från Boverket. Målet var att skapa ett byggsystem som är effektivt, kvalitetssäkert och hållbart. Konkret innebär det att byggtiden på arbetsplatsen skulle förkortas betydligt, att materialspillet skulle minskas och att de moment som är avgörande för husets kvalitet och funktion, som lufttätheten, skulle styras upp redan i planerings- och tillverkningsprocessen, istället för att överlåtas till hantverkarnas vilja och kunskap på byggarbetsplatsen.

Circuitus-huset består helt av trä. Stommen är uppbyggd av CNC-frästa väggmoduler i limträ. De är återkommande, som legobitar. Modulerna fästs i en t-profil nertill, och skarvarna lufttätas med tejp. Varje väggmodul har ett utvändigt spår där ett lättregel-element sätts i. Dessa lättreglar utgör sedan facken för isoleringen. Taket är uppbyggt på ett liknande sätt med förkapade takstolar som täcks med lufttäta plywoodskivor. Sedan monteras även här lättreglar vars mellanrum fylls med miljövänlig cellulosaisolering.

Fönstren som är superisolerade treglasfönster med extremt lågt U-värde monteras på ett helt nytt sätt. Istället för att fästa dem direkt i husstommen sätts de in i förtillverkade fönsterboxar som samtidigt utgör fönstersmygen. Detta för att fönstrens anslutning mot väggen brukar ge upphov till otätheter och köldbryggor där värme läcker ut och kyla tränger in. 

Circuitus-huset förses med solceller som ska producera över 5000 kilowattimmar energi per år. En 80 m lång markkollektor förvärmer vinterluften och förkyler sommarluften innan den passerar ventilationsaggregatet med värmeväxlare. Huset kommer att ha ett värmebehov på endast 1600 kWh per år vilket är Sveriges lägsta behovsvärde för ett bostadshus.

Taklagsfesten äger rum i Vikensved 35 tisdagen den 9 juni kl. 15-16.

Program:

Start kl. 15

Björn Elmgren från Smålandsoperan sjunger Toreadorarian.

Simone och Tommy berättar om idén och bygget av Circuitus.

Landshövding Maria Arnholm håller tal.

Simone och Tommy tackar alla byggare med tårta och fikabröd/kaffe.

Björn Elmgren från Smålandsoperan sjunger Vincero.

Slut kl. 16

Presskontakt:

Simone Kreutzer Wesslund
Circuitus AB
Tel. 0470-705174
simone@circuitus.se

Malin Blom
Kommunikationschef Länsstyrelsen i Kronobergs län
Tel. 010-223 74 76
malin.blom@lansstyrelsen.se

Mer information om Circuitus: www.circuitus.se

För pressbilder, besök www.circuitus.se/press

Ämnen

 • Bygg, fastighet

Kategorier

 • taklagsfest
 • maria arnholm
 • landshövding
 • passivhus
 • hållbart byggande
 • hållbarhet
 • fotavtryck
 • cirkulärt
 • vikensved
 • växjö
 • cellulosa
 • tommy wesslund
 • simone kreutzer
 • limträ
 • bygg
 • circuitus
 • bostadsbyggnation
 • bostad

Regioner

 • Kronoberg

Circuitus AB utvecklar och marknadsför cirkulära småhus med minimalt ekologiskt fotavtryck. Konceptet bygger på den beprövade passivhustekniken enligt internationell definition. Circuitus-husen är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.