Pressmeddelande -

Cirkus i glasriket - kultur och näringsliv i unikt samarbete

Nu är rapporten klar:
Försöksverksamheten 2008 blev en framgång
- ett kulturprojekt där närheten till näringslivet ger ett mervärde
för regionen

Projektet är uppmärksammat av KK-stiftelsen, Kulturrådet och regionala
näringslivet (bl.a. Orrefors Kosta Boda AB) och syftar till regional utveckling
- ingår i ett större forskningsprojekt

Sommaren 2008 genomfördes fem föreställningar i Kosta Glascenters
glashytta där glasblåsare, nycirkusartister och musiker möttes. En unik
satsning för alla åldrar. Det var efter en idé av regissören Åsa Johannisson
som nycirkusartisterna Rune Andersen, lindansare, och Gry Lambertsen,
clown och pålartist, under tre veckor skapade föreställningen tillsammans
med glasblåsarna Daniel Granström och Nina Westman. Carin Blom och
Catharina Backman skapade specialskriven musik på glasföremål.

Totalt 481 besökare kom till de fem försöksföreställningarna, en
beläggningsgrad på 96%. Av dessa kom knappt 10% från Tyskland,
Danmark och Norge. Något som visar på projektets förmåga att tilltala även
internationella turister.

Just det unika i satsningen kan vara en nyckelfaktor för framgången.
Glasriket och området kring Kosta i Småland befinner sig i ett omfattande
förnyelsearbete, baserat på konst/design, upplevelse och handel.
Glasblåsarkonsten söker nya former för att möta en publik som behöver
förnyas. Publiken söker nya kulturella upplevelser, där konsten i
kombination med en unik plats och historia kan skapa nya sceniska former.
Glasriket behöver utvecklas för att få turister att stanna längre i regionen.
På samma sätt söker kulturen, specifikt nycirkusen och den
gränsöverskridande scenkonsten, nya regionala hemvister och befruktande
möten. Projektet Cirkus i Glasriket är ett svar på ovanstående behov.

Kultur och näring
Baserat på ett relativt lågt turistekonomiskt index om 500 kr avseende vad
varje cirkus-besökare la på andra näringar, t.ex. drivmedel, matinköp,
utiksbesök, övernattning, etc. var "intäkten" 240 500 kr för andra näringar,
ett halvt årsverke. Det är detta som förutom den unika idén med nycirkus,
musik och glasblåsarkonst i en glashytta är en av poängerna med
projektet: ett kulturprojekt där närheten till näringslivet ger ett
mervärde för regionen.

Det är också detta som Kulturrådet tagit fasta på i sin anslagstilldelning:
projektet Cirkus i glasriket präglas av konstnärlig förnyelse samt syftar till ett
långsiktigt samarbete med det lokala näringslivet.

Cirkus i glasriket 2008 bevakades av professor Lars Lindkvist, BBS
Högskolan i Kalmar. Satsningen ingår i det större forskningsprojektet
Beyond and within. Läs mer på
www.dramatiskainstitutet.se/web/Beyond_and_Within.aspx

Väntar på besked om satsning 2009
Projektet har fått stöd inför en utökad satsning 2009 av Kulturrådet, KK-
stiftelsen och Lessebo kommun. Bland flera samarbetspartners märks
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Kosta Glascenter, Orrefors Kosta Boda
AB samt hotell i regionen.

Nu väntar projektet besked från Regionförbundet Södra Småland och
Regionförbundet i Kalmar län om anslag sommaren 2009.

- - -

Fakta Cirkus i glasriket 2008
Nycirkusartister Gry Lambertsen, Rune Andersen
Glasdesigner/blåsare Daniel Granström, Nina Westman
Kompositörer och musiker Carin Blom, Catharina Backman
Ljuddesign, teknik och layout Erik Rask
Ljusdesign Maria Karlsson
Producent och marknadsförare Jan Dzedins
Manus och regi Åsa Johannisson

 

I projektet deltog även glasblåsaren Ulrika Barr samt teknisk personal från
Regionteatern Blekinge Kronoberg. Bokföring och administration sköttes av
Teateri, Jönköping.

Projektet 2008 genomfördes med stöd av Kulturrådet,
Regionförbundet Södra Småland och Lessebo kommun i
samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg, Orrefors Kosta
Boda AB och Kosta Glascenter.

 

Ämnen

  • Dans

Regioner

  • Skåne

Cirkus i glasriket - nycirkus. musik och glas - föreställningar, event och Circus Camps - i glasriket, Småland.
www.cirkusiglasriket.se

Kontakter

Jan Dzedins

Presskontakt Producent Konstnärlig produktion och information +46708 67 11 05

Relaterat innehåll

Relaterade event