Pressmeddelande -

Ny cirkus scen i Stockholm; framtidsmöjligheter för samtida circus i Sverige!

Ett nytt partnerskap mellan Kristofferscenen och CirkusPerspektiv öppnar upp för en scen med residensplatser för cirkuskonst i västra Stockholmsområdet.

« Vi är glada och stolta att meddela att Ivar Heckscher & Marie Andrée Robitaille utsetts till programansvariga för Kristofferscenen. De utgör tillsammans en verklig kraft för konstformen! De förenar ett omfattande nätverk i branschen med dokumenterade kunskaper och förmågor att leda och hantera konstnärliga initiativ. De har mångårig erfarenhet av och en känd passion för utvecklingen av nycirkus i Sverige. Jag tror att de är rätt personer för att göra Kristofferscenen till en viktig och spännande arena för cirkus », säger Andil Dahl, ordförande i föreningen Kristofferscenen.

Ivar Heckscher: « I Stockholmsområdet har vi akuta behov av mer utrymme för cirkusartisters arbete och för presentation av konstformen. Vi hoppas under de kommande åren att med vårt engagemang kunna låta Kristofferscenen växa till ett initiativ som kan motsvara behoven och förväntningarna hos den allt större skaran cirkusartister i Stockholm och runtom i landet, både professionella i världseliten och de som är på väg. »

Ivar Heckscher har varit pedagogisk ledare för Cirkuspiloterna på Cirkus Cirkör och var den förste prefekten för Cirkusutbildningen på Dans- och Cirkushögskolan (numer Stockholms konstnärliga högskola SKH). Han var också en av initiativtagarna till Manegen, branschorganisationen för cirkus, varieté och street arts.

Marie Andrée Robitaille har lett BA-programmet för cirkus på SKH 2009-2018. Hon har en utbildning i Antropologi på CEGEP Ste-Foy, i modern dans på Ecole de dance en Quebec och i cirkus på The National Circus School in Montreal Canada. Hon har tidigare arbetat som cirkusartist, som ansvarig för Cirkuslinjen på Botkyrka gymnasium och som talangscout för castingteamet på Cirque du Soleil. På SKH har hon lett olika forskningsprojekt med fokus på t.ex. interaktiv technology, cirkuskoreografi och Kvinnors inom Cirkuskonsten. Hon är f.n. Doktorand Performativa och mediala praktiker i koreografi på SKH. Marie Andrée är initiativtagare till och ledare för CirkusPerspektiv, ett produktionsbolag med säte i Stockholm.

« Vi vill skapa både ökat intresse och ökade möjligheter i Stockholm för fler av de cirkusinitiativ som växer fram i Sverige. Naturligtvis måste vi under rådande förhållanden skjuta upp starten med residens och föreställningar, men redan nu är mängden bra cirkusinitiativ i Stockholm imponerande. Flera artister/grupper i närområdet har uttryckt intresse för vårt projekt och vill delta i utvecklingen och utnyttja residens- och produktionsstödmöjligheterna på Kristofferscenen. Detta bekräftar det stora behovet av ökade möjligheter och fler scener för cirkus i Stockholmsområdet », säger Marie Andrée om det nya samarbetsprojekt.

Marie Andrée Robitaille: « Idag, särskilt nu under Corona-krisen, behöver vi söka nya utvecklingsvägar för konsten i samhället. » « Det blir då särskilt väsentligt med en plats där artister kan vara, känna sig hemma och utveckla olika former av kontakter med närområdet . För oss blir både den lokala aspekten och de nya metoderna för samhällsrelevant cirkus med olika former av publikkontakter viktiga, för att inte säga nödvändiga. » säger Ivar Heckscher.

”Detta nya samarbete är verkligen en god nyhet i ett svårt läge. Det kommer snart att medföra ökade mötes- och utvecklingsmöjligheter för cirkuskonsterna!” säger Andil Dahl, föreningen Kristofferscenens styrelseordförande.

Cirkusartister intresserade av kontakt och arbete med Kristofferscenen är varmt välkomna att kontakta oss på: 

marie-andree@kristofferscenen.se.

Ämnen

  • Evenemang

Kategorier

  • performing arts
  • cirkusperspektiv
  • kristofferscenen
  • contemporary circus,

Regioner

  • Stockholm

Kristofferscenen är västerorts scen för musik, dans och cirkus. Scenrummet ligger i unika lokaler, i huvudbyggnaden på Kristofferskolan vid Brommaplan. Med 600 sittplatser och en 12 x 14 m stor scenyta är det en av de största scenerna i Stockholm. Huset är ritat av arkitekten Erik Asmussen och byggdes 1966. Scenverksamheten drivs av Föreningen Kristofferscenen i samarbete med CirkusPerspektiv, Kristofferskolan och Kristofferskolans byggnadsstiftelse. Vi vill utveckla verksamheten långsiktigt och erbjuda ett brett utbud av musik, dans och cirkus med hög konstnärlig kvalité till alla i Stockholm och västerort. 

Cirkusperspektiv är ett svenskt Stockholmsbaserat produktionsbolag med fokus på alla aspekter på cirkus: produktion, regi, programmering, casting, undervisning eller konsultverksamhet. Vi har genomfört olika projekt såsom t ex;  Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Networks, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortiums. Från och med 2021 är vårt övergripande mål att etablera en arbets- och mötesplats för cirkus med bas på Kristofferscenen i Bromma. Vi kommer att utvecklas till ett centrum och en stimulans för cirkuskultur i hela Sverige och kommer att drivas av cirkusartister för att söka nya kontakter och former för konstformen. Vi vill särskilt bidra till att låta cirkus möta både andra konstformer och vetenskaplig forskning.  Vi kommer också att bemöda oss om barn- ungdoms- och familjeinriktade aktiviteter med exyta fokus på närområdet; Stockholm Västerort. Kristofferscenen och CirkusPerspektiv kommer gemensamt både producera och organisera residensmöjligheter för arbete med cirkuskonst och besläktade verksamheter Partnerskapet Kristofferscenen-CirkusPerspektiv hoppas bidra till vidare utveckling av cirkuskonsten och dess ökade och fördjupade samhällskontakt.

___________

Kristofferscenen is the stage for music, dance, theatre, and circus in Stockholm West, situated in the unique premise of Kristofferskolan at Markvardsbacken close to Brommaplan. With audience seats for 600 persons, a stage measuring 12 x 14 meters and with a possible height of 12 meters it is one of the largest stages in Stockholm. The building is designed by the Caspar Sahlin awarded architect Abbi Asmussen and was erected in 1966. The activities are managed by Kristofferscenen together with CirkusPerspektiv in an understanding with Kristofferskolan and Kristofferskolans Building foundation. We have a mutual longtime perspective on the initiative and want to offer a wide scope of music, dance, theatre, and circus with high artistic quality to all and everyone in Stockholm with extra opportunities for Bromma and surrounding areas.

CirkusPerspektiv is a Swedish Stockholm-based production company active in producing, directing, curating, performing, managing, casting, teaching, and consulting. Past projects include Gynoïdes Project, Nordic Women in Circus Network, Nordic Innovative Juggling, Women in Circus Consortiums, Circus meets visual Arts and recently the object manipulation performance Multiverse. From 2020 onwards, CirkusPerspektiv is working to develop an artist-driven meeting space for transdisciplinary and experimental circus practices where will be curated activities that foster the meeting between circus arts, sciences, and other art forms with a strong focus on a youth and family program in close connection with the surrounding community. CirkusPerspektiv and Kristofferscenen will co-produce and co-host residencies for the creation of new circus works. The partnership between CirkusPerspektiv and Kristofferscenen is dedicated to the advancement of contemporary circus arts and to optimize contact with society.

Biljetter/Tickets www.kulturbiljetter.se        

Cirkus Programansvarig/Circus Programmer marie-andree@kristofferscenen.se 

www.kristofferscenen.se

www.cirkusperspektiv.se

Presskontakt

Marie-Andrée Robitaille

Presskontakt Artistic Leader Circus Art Program_Prodution

Relaterat innehåll