Nyhet -

Cisco och TeliaSonera ser stor potential i Smarta Företag Index

Smart Index. Målet med Smarta Företag är att index skall vara 70 inom fem år. Idag är det 38 i genomsnitt, men varierar i olika dimensioner.

Idag presenterades en stor SIFO TNS-undersökning kring svenska företags användning av IT-verktyg för bättre kundservice, samarbete och intern effektivitet. Undersökningen speglar Cisco och TeliaSoneras gemensamma initiativ ”Smarta Företag” där målet är att svenska företag skall ha nått index 70 inom fem år (från dagens 38).

Cisco och TeliaSonera presenterade i mars 2010 ett samarbete ”Business Class Cloud Services” där de båda företagens gemensamma krafter fokuseras för att ge företagskunder molntjänster med hög säkerhet, tillförlitlighet och skalbarhet. Samarbetet fördjupas nu genom att man startat initiativet Smarta Företag med målet att – via effektiva IT-verktyg – öka effektiviteten och konkurrenskraften hos svenska företag.

Ciscos och TeliaSoneras definition av ett Smart Företag är:

  • erbjuder ett mobilt arbetssätt för dem som behöver det
  • erbjuder sina medarbetare fullgoda alternativ till fysiska möten
  • servar kunder när kunderna har tid
  • kan bjuda in kunder och partner till relevanta interna system(resurser)
  • använder dynamik och verktyg från sociala medier för att skapa en transparent dialog med kunder, partner och medarbetare

För att veta hur företagen ligger till idag gjordes en studie av SIFO TNS som analyserade hur företagen idag arbetar inom dessa områden. Indexvärdet för alla svaren slutade på 38 och målet är att index skall vara 70 inom fem år.

Andra intressanta slutsatser från undersökningen:

  • Mobilitet: Knappt hälften, 45 procent (29 procent i offentlig sektor), anser att deras företag/organisation har ett mobilt arbetssätt. Samtidigt tror många att en ökad mobilitet leder till ökad motivation, nöjdare kunder och ökad lönsamhet.
  • Virtuella möten: Knappt en tredjedel, 31 procent, av företagen använder sig aktivt av virtuella möten och trots att miljövinsterna med virtuella möten är stora saknas riktlinjer och policies i merparten av företagen.
  • Kundservice: Majoriteten anser att deras kunder får service på det sätt och vid den tid som passar dem, men det bygger inte på ICT. Endast 7 procent uppger att kunderna kan få svar på enkla frågor via chatbot dygnet runt, 8 procent kan dela video med kunder och bara 19 procent kan dela filer med kunder på ett säkert sätt.
  • Sociala medier: Bara 17 procent av företagen och myndigheterna som använder sociala medier för att skapa en dialog med kunder och partners. Lika få tror på sociala medier som verktyg för att öka lönsamheten eller skapa nöjdare kunder.

Läs mer i TeliaSoneras pressrelease och  i SIFO TNS-rapporten.

För mer information om rapporten och samarbetet kontakta:

Magnus Andersson, marknadschef Cisco AB
Tel: 08-685 90 04, mail: magnande@cisco.com

Ämnen

  • Telekom

Kontakter

Mattias Källman

Presskontakt Presskontakt +46 760 28 92 70

Relaterat innehåll