Skip to main content

If utsett till årets videokonferensanvändare

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 17:38 CET

Stockholm den 24 november 2010 - Videokonferensleverantören Tandberg, som nu är en del av Cisco, har för femte året utsett årets videokonferensanvändare i Sverige. Vinnare är försäkringsbolaget If, som framgångsrikt integrerat videokonferenser i den dagliga verksamheten och genom detta avsevärt minskat både sina kostnader och sin miljöpåverkan.

If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder och 6 600 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Ryssland.

Företagets satsning på videokonferenssystem inleddes 2002 och man har idag cirka 60 videorum, utspridda över kontoren i de olika länderna. Satsningen är ett led i ett ambitiöst och strategiskt arbete för att kontrollera och minska företagets miljöpåverkan, där ett viktigt mål är att ersätta en stor del av resandet med videokonferenser. Genom införandet av videomöten har If reducerat sin miljöpåverkan med mer än 1 400 ton koldioxid och sparat mer än 40 miljoner kronor de senaste två åren.

Ifs lyckosamma satsning beror till stor del på att de har tagit utgångspunkt i själva mötet och inte resandet. Det finns en tydlig policy för när och hur man ska resa och man har gjort det enkelt för medarbetarna att boka och genomföra videomöten. Att ledningen dessutom varit med och stöttat projektet från början har gjort att medarbetarna ändrat sitt beteende – något som ofta är det svåraste i en videoimplementering.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över priset. If har satsat hårt på videokonferenser under många år, och det har verkligen gett utdelning. Förutom att vi har sparat mycket pengar så känns det bra att kunna göra en insats för miljön. Och så har många anställda som tidigare reste väldigt mycket, fått mer tid över för familj och fritid, vilket uppskattas!, säger Ulf Stenvad, Business Meeting Manager på If.

I dagsläget används videokonferenssystemen särskilt flitigt med anledning av ett omfattande utvecklingsprojekt som pågår och där ett 60-tal medarbetare från kontoren i Stockholm, Åbo och Oslo är engagerade. I projektet, som syftar till att effektivisera hanteringen av skadeprocesser, sker dagliga videomöten och Ulf Stenvad konstaterar att det hade varit svårt att samla all kompetens på en ort. Att kunna ha dagliga videomöten har därför varit en förutsättning för att kunna driva projektet på ett effektivt sätt.  

Motiveringen lyder: If har genom en långsiktig strategi och ett framgångsrikt arbete med intern marknadsföring, skapat en betydande beteendeförändring i organisationen. Stark ledningsförankring, en tydlig mötespolicy och användarvänlighet är några av nyckelfaktorerna som bidragit till att göra videomöten till en naturlig del av Ifs företagskultur.

TANDBERG som numera ingår i Cisco TelePresence Technology Group, är den ledande globala leverantören av produkter och tjänster för telepresence, HD-videokommunikation och mobil video. TANDBERG utvecklar och tillverkar system och programvara för överföring av video, röst och data och finns i fler än 90 länder. För mer information, besök www.tandbergsweden.se