Pressmeddelande -

Internet är fyra gånger större år 2016

Den årliga undersökningen Visual Network Index från Cisco förutspår att tillväxten av uppkopplade enheter kommer att växa till 19 miljarder, nästan en fördubbling mellan åren 2011 till 2016

Stockholm – 31 maj, 2012 – Cisco presenterar idag sin årliga prognosindex Visual Network Index som förutspår och analyserar trender och tillväxten av IP-trafik i världen. Prognosen förutser åren 2011 till 2016 och inkluderar all IP-trafik bland offentliga och privata nätverk, inklusive internet och mobil data som generas av både konsumenter och affärsanvändare. Dessutom finns en kompletterande undersökning som inkluderar globala och regionala tillväxtsiffror för hemmaanvändare, mobila användare samt affärstjänster.  

År 2016 beräknas den globala IP-trafiken upp till 1.3 zettabytes – en zettabyte är tusen triljoner byte.  Den förutspådda ökningen enbart mellan 2015 och 2016 är mer än 330 exabytes, alltså 330 triljoner byte vilket är mer än den totala trafiken för hela 2011 vilket uppmättes till 369 exabytes.

– Allt fler människor blir allt mer uppkopplade och använder fler produkter som surfplattor och mobiltelefoner, det har blivit en del av en livsstil. Fler använder videokonferenser eller ser på film via surfplattan. Allt detta ökar inte bara datatrafiken utan det ställer också högre krav på nätverken att kunna leverera efter förväntningarna av ett växande behov, säger Magnus Bringman, teknikchef Cisco Systems.

Ökningen av trafik drivs främst av:

 1. Ett ökat antal enheter: Ökad användning av surfplattor, smartphones och andra mobila enheter har ökat kravet på anslutbarhet. 2016 beräknas det finnas 18.8 miljarder uppkopplade enheter, nästan 2,5 per person, jämfört med 10.3 miljarder 2011.  
 2. Fler internetanvändare: Det kommer att finnas 3.5 miljarder internetanvändare år 2016 vilket är cirka 45 procent av den förutspådda befolkningsmängden.
 3. Ökad bredbandshastighet: Genomsnittshastigheten för bredband beräknas öka nästan fyra gånger så mycket från 9 Mbps 2011 till 35 Mbps år 2016.
 4. Mer video: Det uppskattas upp till 1.2 miljarder minuter, vilket är lika mycket som 833 dagar eller över två år, av videoinnehåll kommer att skickas över internet varje sekund.  
 5. Tillväxt av Wi-fi: Hälften av all internettrafik 2016 kommer att komma från enheter med Wi-fi. 

Fler prognoser från Cisco VNI Forecast:

Total global IP-trafik i "bytes"

 • Den globala IP-trafiken beräknas nå up till 1.3 zettabytes eller 110 triljoner byte per månad 2016, vilket är nästan fyra gånger högre per månad än 2011 då trafiken var 31 triljoner byte per månad.
 • Den genomsnittliga IP-trafiken kommer att 2016 uppnå 150 petabytes per timme. Det kan jämföras med 278 miljoner människor som strömmar en film i HD-kvalitet med en snitthastighet på 1.2Mbps- samtidigt.   

Regionala trender för IP-trafik

 • Asien och Stillahavsregionen genererar mest trafik, 40.5 exabytes per månad och medan Nordamerika ligger på 27.5 exabytes per månad.
 • De snabbast växande regionerna för tidsperioden är Mellanöstern och Afrika med Latinamerika på tredje plats.
 • På landsnivå har Indien den högsta tillväxten med 62 procent CAGR(compound annual growth rate). På delad andra plats finns Brasilien och Sydamerika som båda har en tillväxtsiffra på 53 procent CAGR för tidsperioden.
 • USA kommer 2016 vara det land med allra högst trafik, 22 exabytes per månad och Kina ligger på andra plats med 12 exabytes per månad.

Största drivande orsak: Konsumentvideo

 • Det kommer att finnas 1.5 miljarder videoanvändare på internet 2016 vilket kan jämföras med 792 miljoner år 2011.

Global tillväxt av mobila enheter

 • 2016, kommer det finnas nästan 18.9 miljarder uppkopplade enheter, nästan 2.5 per person. 
 • 2011 stod PC för 94 procent av all trafik bland konsumenter. Den siffran kommer sänkas till cirka 81 procent. Det visar effekten som surfplattor och smartphones har på marknaden.  
 • Dessutom kommer TV stå för 6 procent av den globala internettrafiken bland konsumenter 2016, en ökning sedan 2011 då siffran var 4 procent. Samtidigt kommer 18 procent av all video på Internet att konsumeras via TV, som 2011 var 7 procent vilket påvisar effekten av tillgång till internet i TV:n.

IPv6

 • Det kommer finnas 8 miljarder fasta och mobila IPv6-enheter 2016, en ökning med 7 miljarder sedan 2011.

3DTV och HD

 • Videotrafik med 3D och HD-kvalitet kommer öka fem gånger om mellan 2011 och 2016.

Mobilt bredband

 • Den globala trafiken av mobilt bredband kommer att öka 18 gånger om från mellan 2011 och 2016 till 10.8 exabytes per månad.

Fildelning

 • P2P trafik kommer att stå för 54 procent av den globala fildelningstrafiken bland konsumenter, vilken är en minskning från 77 procent år 2011. Den kvantitativa mängden kommer dock öka från 4.6 till 10 exabytes per månad.

Global företagstrafik

 • Videokonferenser hos företag beräknas att öka sex gånger om under tidsperioden och växer mer än två gånger så snabb som övrig företagsdatatrafik.

Prognos av tjänster bland hemmaanvändare

 • Det fanns 1.7 miljarder användare med fast tillgång till internet i sina bostäder 2011. År 2016 kommer det finnas 2.3 miljarder hemmanvändare med tillgång till internet.  
 • Digital TV kommer globalt sett vara den snabbaste växande TV-tjänsten med 694 miljoner prenumeranter 2011 som beräknas öka till 1.3 miljarder fram till 2016.
 • VoIP kommer vara den snabbast växande internettjänsten bland hemmanvändare med 560 miljoner år 2011 och beräknas öka till 928 miljoner 2016.
 • Musiktjänster kommer vara den framträdande tjänsten på internet bland hemmaanvändare. Med 1.1 miljard användare eller 63 procent av hemmaanvändarna med tillgång till internet. Fram till 2016 beräknas siffran vara 1.8 miljarder eller 79 procent av hemmaanvändarna med tillgång till internet.

Mobiltelefoni

 • Antal mobiltelefonanvändare bland konsumenter kommer öka från 3.7 miljarder år 2011 till 4.5 miljarder 2016.
 • Video i mobilen kommer vara den snabbast växande mobiltjänsten bland konsumenter med 271 miljoner användare 2011 med ett beräknat antal användare av 1.6 miljarder år 2016.
 • Globalt sett kommer sms vara den främst använda mobiltelefontjänsten. År 2011 fanns det 2.8 miljarder användare eller 74 procent av mobiltelefonanvändarna och det beräknas öka till 4.1 miljarder eller 90 procent av mobiltelefonanvändarna år 2016.

Företag

 • Globalt sett kommer företagsanvändare av internet att öka från 1.6 miljarder 2011 till 2.3 miljarder 2016.  
 • Videokonferenser kommer att vara den snabbaste växande tjänsten med 36.4 miljoner användare 2011 som beräknas öka till 218,9 miljoner användare år 2016.
 • Mobila platstjänster beräknas vara den snabbast växande företagstjänsten inom mobil med 27 miljoner användare 2011 och 158 miljoner användare 2016.

Om Cisco VNI Forecast:

Den årliga Cisco VNI Forecast undersöker den globala IP-trafikens tillväxt och trender. Prognosen baseras på djupanalyser av datatrafik från leverantörer, prognoser från analytiker och mer än en miljon användare världen runt.

För mer information se länkarna nedan

Ämnen

 • Telekom

Kategorier

 • cisco
 • video
 • videokonferens
 • virtualisering
 • datatrafik
 • visual network index

Om Cisco
Cisco är världsledande på nät- och Internetlösningar. Ciscos produkter och tjänster används för att underlätta kommunikation med data, tal och video mellan personer, företag och länder oavsett tid och plats. I över 25 år har Cisco satsat på teknisk innovation, ledarskap i branschen och socialt engagemang. Cisco grundades 1984, har cirka 72 000 anställda och omsatte 43 miljarder dollar under räkenskapsåret 2011. För mer information besök: http://www.cisco.se

Kontakter

Mattias Källman

Presskontakt Presskontakt +46 760 28 92 70