Skip to main content

Svenskar sämst i Skandinavien på användning av videokonferens

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:42 CET

Svenskarna är sämst i Skandinavien på att använda videokonferens i arbetet. Endast fem procent av svenskar använder detta i sitt arbete minst en gång i veckan, vilket kan jämföras med 12 procent av norrmännen. Det visar en undersökning gjord av Ipsos Mori på uppdrag av videokonferensleverantören Tandberg, som nu är en del av Cisco.

– Det är en låg andel för Sverige som normalt brukar ligga i framkant vad gäller IT och som innebär att många svenska organisationer går miste om fördelarna med videokonferenser, säger Per Åkerstrand, försäljningschef på Tandberg Sverige. Ett typiskt svenskt företag med 200 anställda kan spara en och halv miljon kronor i resekostnader per år och avsevärt minska utsläpp av koldioxid om man ersätter omkring en tredjedel av sina tjänsteresor med videomöten.

Av totalt tolv länder är Sverige näst sämst på användning av videokonferens i arbetet med sina fem procent; bara Nederländerna är något sämre med fyra procent. Överlägset bäst av alla länder i undersökningen är Kina, där hela 56 procent använder videokonferenser mer än en gång i veckan.

Nio av tio frekventa användare av tekniken uppger att den sparar dem minst två timmars arbetstid varje vecka, medan endast en tredjedel av dem som inte använder videokonferenser tror att de skulle spara tid med tekniken. Detta syns bland svenskarna som använder tekniken minst i Skandinavien och som jämfört med norrmännen och danskarna även har en mer tveksam inställning när det gäller tiden man tror kan sparas in. Däremot tror sex av tio svenskar att användning av videokonferens är positivt för miljön, vilket också Världsnaturfonden WWF anser i sin uppskattning om att koldioxidutsläppen skulle minska med över 22 miljoner ton per år om var femte affärsresa bara inom EU ersattes med andra alternativ, som exempelvis videokonferenser.

Sex av tio svenskar tror att videokonferenser leder till besparingar för företaget genom minskade tjänsteresor. Tjänsteresor i Sverige kostar omkring 50 miljarder kronor om året, enligt uppgifter från Trafikverket. Och om även förlorad arbetstid och omkostnader adderas beräknas den totala kostnaden till det dubbla, drygt 100 miljarder kronor om året.

– Förutom de uppenbara fördelarna som minskade kostnader och utsläpp från tjänsteresor, ökar även produktiviteten eftersom många timmars restid sparas. Genom detta blir även de anställdas vardag mer balanserad, fortsätter Per Åkerstrand. Det behövs en kraftsamling från politiker, företag, organisationer och branschen för att förklara fördelarna med videokonferenser och öka användningen.

Om undersökningen
Ipsos Moris nätbaserade undersökning är genomförd på uppdrag av Tandberg i 12 länder, däribland Sverige, Norge och Danmark. Det är minst 500 respondenter i varje land och totalt över 6 000 personer som svarat. Klicka här för att ta del av hela undersökningen.

För mer information:
Per Åkerstrand, försäljningschef TANDBERG Sverige

Mobile: +46 738 38 57 57

Video: per.akerstrand@tandberg.com
E-mail: per.akerstrand@tandberg.com

Om TANDBERG:
TANDBERG, som numera ingår i Cisco TelePresence Technology Group, är den ledande globala leverantören av produkter och tjänster för telepresence, HD-videokommunikation och mobil video. TANDBERG utvecklar och tillverkar system och programvara för överföring av video, röst och data och finns i fler än 90 länder. För mer information, besök www.tandbergsweden.se