Pressmeddelande -

Citerus hjälper Seamless att utvecklas

Under hösten kommer Citerus att hjälpa Seamless att ta sitt redan etablerade agila arbetssätt till nya höjder. 

Seamless är ett globalt mjukvaruutvecklingsföretag baserat i Stockholm som erbjuder lösningar för mobila betalningar.

Under hösten 2012 kommer Citerus att hjälpa Seamless att utveckla sitt agila arbetssätt. Arbetet tar sin början redan i slutet av september och syftar dels till att väcka förståelse och kunskap om lättrörligt arbetssätt i samtliga delar av organisationen men även till att vidareutveckla det redan etablerade agila arbetsättet på utvecklingsavdelningen.

Läs mer om Seamless och deras innovativa produkt SEQR på www.seamless.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • seamless
  • ny kund
  • scrum
  • lean
  • citerus
  • agile
  • agil utveckling
  • agil
  • utbildning

Citerus är ett engagerat IT-konsultföretag som hjälper kunder att lyckas med mjukvaruutveckling; antingen genom att utbilda och coacha, genom att införa ett självstyrande ledarskap och ett lättrörligt arbetssätt eller genom att utveckla mjukvaran. Vi har ett heltäckande utbud av utbildningstjänster och konsultkompetenser inom ledande metoder (Scrum, Kanban, Agilt ledarskap, Agilt testarbete) och tekniker (arkitektur, design, Java, .Net, mobil, moln) för hållbar mjukvaruutveckling - idag och i framtiden. 

Tillsammans jobbar vi på Citerus för att utveckla branschen och driva utvecklingen mot ännu roligare och mer utmanande kunduppdrag.

Besök oss på www.citerus.se

Relaterat innehåll