Gå direkt till innehåll
Efter sommaren redovisas City i Samverkans efterlängtade Attitydundersökning - Hur ser besökaren på City och dess funktioner 2021

Nyhet -

Efter sommaren redovisas City i Samverkans efterlängtade Attitydundersökning - Hur ser besökaren på City och dess funktioner 2021

I jämförelse med undersökningen 2018 får funktionen "City som helhet" ett tydligt höjt betyg 3,2, bra, mot tidigare 2,4, mindre bra, vilket kan ses som en spegling av återställd stadsmiljö. "Miljön på gator och torg" får nämligen mest höjt betyg av alla funktioner. Mest sänkt betyg får "öppettider i handeln".

Hälften av de betygsatta 22 funktionerna får likartade betyg. Hötorget och Sergels Torg är två enheter av "gator och torg" som får tydligt höjda betyg.

På öppen fråga om förbättringsförslag framkommer i frekvensordning: mer parkering, mer evenemang, mer poliser, mer cykel- och gångbanor, mer grönska, mer konst.

Unga, 16-29 år, är överrepresenterade i undersökningen och hela 30% har som huvudärende att mötas vilket kan ses som en konsekvens av pandemin.

500 personliga intervjuer har gjorts i Stockholm City med personer bosatta i Stockholms län. Intervjuerna har genomförts över hela cityområdet under butikernas öppettider alla dagar i veckan.


Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Gabrielle Gjerswold

Gabrielle Gjerswold

Presskontakt VD Presskontakt +46 73 569 21 98

City i Samverkan – Stockholm

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.

City i Samverkan
Bryggargatan 4
111 22 Stockholm