Pressmeddelande -

Digital- och social innovation hjälper oss att umgås när vi inte får umgås

Den fysiska distanseringen börjar bli allt mer kännbar och vårt grundläggande behov av socialt umgänge blir allt tydligare. Då växer den sociala innovationsförmågan och vi finner allt fler vägar att umgås på. Den gemensamma nämnaren är digitala lösningar.

Bilden av vad vi människor tycks sakna allra mest under coronan blir allt tydligare: våra sociala sammanhang. Socialt umgänge är ett grundläggande behov. När fysisk distansering och social isolering inskränker våra möjligheter att umgås, då sätter vår kollektiva innovationsförmåga in. Vi finner nya vägar att umgås på när vi egentligen inte kan umgås.

Den gemensamma nämnaren är de digitala möjligheterna som står till buds. Över hela landet nyttjas de digitala möjligheterna flitigt. Hemslöjdsföreningar anordnar syjuntor över nätet, idrottsföreningar börjar köra sina träningar digitalt, överallt lyser den sociala innovationsförmågan.

Men är man inte med i en förening kan det vara svårt att veta var man hittar till de digitala platserna att umgås på. Detta vill man på aktivitetssajten Citypolarna råda bot på och har börjat med digitala aktiviteter över hela Sverige där vem som helst är välkommen att socialisera med andra.

-"Vi får inte glömma bort att det finns väldigt många som redan innan pandemin upplevde ofrivillig ensamhet extra starkt, och som inte hade särskilt starka sociala sammanhang från början. De drabbas nu extra hårt, och här känner vi att vi kan göra skillnad, genom att sänka tröskeln och ha våra aktiviteter digitalt", säger Christian Altenius, grundare av Citypolarna.se

Citypolarna kan liknas vid en kalender för sociala aktiviteter där användarna normalt sett arrangerar aktiviteter för varandra i verkligheten. Men med rådande begränsningar blir många av aktiviteterna svåra att genomföra, och de digitala aktiviteterna tar allt mer plats.
-"Utöver många naturpromenader och vårpicnicar ser vi hur befintliga aktiviteter nu görs om till digitala", säger Christian Altenius, och nämner digitala after work och valborgsfirande som några exempel.
De digitala möjligheterna har dessutom tillfört ett helt nytt perspektiv: -"Normalt sett är aktiviteterna lokala. Med hjälp av de digitala lösningarna träffas nu alla citypolare samtidigt, vilket har tillfört enormt mycket kreativitet och energi i det att vi ger varandra nya uppslag på roliga aktiviteter att hitta på", säger Christian Altenius.

Under de digitala svepen är syftet att helt enkelt ge varandra en möjlighet att säga hej och umgås trots att vi inte kan umgås på riktigt. Nästa tillfälle är 1:a maj kl 10. Det är då fritt fram för vem som helst att haka på.

-"Socialt umgänge är nu bara en länk bort", avslutar Christian Altenius.

Länk till aktiviteten 1:a maj: https://www.citypolarna.se/calendar.php?id=47890

Kontakt: Christian Altenius, 0709-850466

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • citypolarna
  • aktiviteter
  • corona
  • socialt umgänge
  • sociala
  • social distansering
  • fysisk distansering

Välkommen till CityPolarna - sajten som vill att du tillbringar så lite tid vid datorn som möjligt, för att logga ut och hänga med på olika former av aktiviteter ihop med andra.

CityPolarnas medlemmar har sedan starten 2006 arrangerat över 30000 aktiviteter för varandra, från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

CityPolarna har belönats med Relationspriset 2009, för sina handlingar och föredömliga insatser för att främja goda relationer människor emellan.

Kontakter

Christian Altenius

Presskontakt Grundare 0709-850466