Blogginlägg -

Distansutbildning eller lärarledd tid?

Resurserna till landets ekonomutbildningar är erkänt mycket små. Det medför att det är viktigt att hushålla rätt med de resurser som finns. Hur den hushållningen ska ske för att nå bästa kvalitet i undervisningen kan diskuteras. Ska det ska genom mer lärarledd undervisning eller genom fortsatta satsningar på distansutbildning?

Universitet och högskolor har inte bara att tänka på den "ordinarie" utbildningen. Det bedrivs också distansutbildning vid lärosätena. Distansutbildningen har utvärderats av Högskoleverket, som redovisar resultatet i Kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor.

Inte alldeles förvånande visar det sig att ekonomikurser är överrepresenterade bland distanskurserna.

Det är också stor skillnad i prestationsgrad mellan distans- och campusstudenter, vilket Högskoleverket lyfter i sitt pressmeddelande. För all högskoleutbildning är den genomsnittliga prestationsgraden 79 procent. För distansutbildning är den 56 procent. Det är framförallt på de fristående distanskurserna som den är lägre.

Distansutbildningen fyller naturligtvis ett viktigt syfte - det ger fler möjlighet att studera - för att ta ett exempel. Men det är också så att distansutbildningen för många tycks fylla ett annat syfte. Högskoleverket bedömer att den används som vidareutbildning i många fall.

Allt detta är viktigt och angeläget. Det är väldigt bra att Högskoleverket nu gör en ordentlig analys av frågan. I ett läge när resurserna är ytterligt knappa tvingas man till prioriteringar. Det är ju också det som ekonomi handlar om - att hushålla med de resurser som finns.  I den här situationen får inte resurser tas från programverksamheten. Tyvärr rullar det ibland på som om resurserna vore oändliga.

Fakta, eftertanke, omprövning är ledord som känns motiverade!

För att kommentera inlägget, klicka här

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69