Blogginlägg -

Turordningsreglerna undersöks

Att Svenskt Näringsliv arbetat stenhårt för att ändra turordningsregler i Lagen om Anställningsskydd har knappast förbigått någon som följer arbetsmarknaden. Att de fackliga organisationerna inte sett problemen på samma sätt är lika uppenbart. Idag har en arbetsgrupp tillsatts som ska utreda de faktiska konsekvenserna för tjänstemän av turordningsreglerna.

Arbetsgruppen tillsätts gemensamt av Förhandlings- och Samverkansrådet PTK, där Civilekonomerna är medlem, och Svenskt Näringsliv. En central uppgift för gruppen är att stämma av tillämpningen av turordningsreglerna inom ett antal branscher.  En jämförelse med hur det ser ut i några jämförbara länder står också på dagordningen.

Det är glädjande att ställningskriget nu går in i en fas där vi parter gemensamt söker utreda hur det ser ut. Den ensidiga propagandan från näringslivets organisationer är inte den modell som skapar ett fruktbart samtalsklimat.

Förhoppningsvis går det nu att reda ut vad som är problem och vad som är missuppfattningar i denna fråga. Vi ska göra vad vi kan för att få material och underlag till en saklig diskussion.

 

För att kommentera artikeln, klicka på länken

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69