Blogginlägg -

Utan resurser ingen kvalitet

Civilekonomerna var en av de mer aktiva tillskyndarna till den nya civilekonomexamen. Det fanns flera skäl till vårt engagemang. En möjlighet att anpassa utbildningen efter viktiga inslag i civilekonomers arbetsmarknad var en. Möjligheten till kvalitetsvärdering en annan. En tredje tanke var också att den ambitionshöjning som en examen innebär med nödvändighet skulle medföra att mer resurser fördes till utbildningen.

Det är främst i den senare delen som våra förhoppningar kommit på skam. Civilekonomexamen sjösattes, men de nödvändiga resurserna lyser fortfarande med sin frånvaro.

Däremot startar idag kvalitetsgranskningen av utbildningarna. Högskoleverket har givit klartecken och Civilekonomernas utredningschef kommenterar i ett pressmeddelande att Reformering av högskolan startar idag.

I den utvärderingen har Civilekonomerna fått gehör för en annan viktig idé, nämligen att det är näringsliv, studenter och akademi som ska bedöma utbildningarnas kvalitet.

Att utbildningar ska hålla hög kvalitet kan tyckas självklart. Tyvärr kan vi konstatera att det hittills varit mycket fagert tal, men att de resurser som skulle behövas för att ha en god kvalitet inte satsats. Antalet undervisningstimmar, som är ett mått i sammanhanget, är i stadigt sjunkande i humaniora och samhällsvetenskap.

Det blir nu jättespännande att följa kvalitetsutvärderingen. Till slut måste insikten stå klar: Hög kvalitet skapas ej genom fagert tal utan genom resurser och satsningar av skilda slag. Nu finns avnämarna med i processen - det blir jättespännande!

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69