Pressmeddelande -

Avtal klart mellan Akademikerförbunden och Svensk Handel

Det nya avtalet innehåller två lönerevisionstillfällen. Det första 2010-07-01 och det andra 2011-07-01. För Akademikerförbundens del gäller, som tidigare, lokal lönebildning. Om man inte kommer överens i förhandlingarna har akademikergruppen en garanterad löneutveckling på 0,9 procent vid det första revisionstillfället och 2,6 procent vid det andra.

 

-  Vi är glada att avtalet äntligen är klart, säger Ann-Kristin Eriksson, ombudsman på Civilekonomerna. Avtalet motsvarar den nivå som satts inom den internationellt konkurrensutsatta industrin, vilket varit viktigt för oss. Under avtalsperioden ska dessutom en arbetsgrupp bestående av företrädare från Akademikerförbunden och Svensk Handel göra en uppföljning och översyn av tillämpningen av löneavtalet.

 

En förbättring har skett vad gäller föräldralönen. Antalet månader med föräldralön har ökats med 1 månad i de steg som redan finns. Föräldralönen ska numera betalas ut månatligen. Ett tak har dock införts på ersättningsnivån som innebär att lön över 15 prisbasbelopp, ca 53 000 kr per månad, inte ersätts.

 

-   En annan viktig fråga för akademikergruppen har varit övertidsersättningen, säger Ann-Kristin Eriksson vidare. Vi har nu kommit överens om att det åligger respektive part att påminna om förutsättningarna och konsekvenserna av att förhandla bort den särskilda övertidsersättningen.

 

Ytterligare information: Ann-Kristin Eriksson 070-266 27 62

 

I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolleraförbund och Sveriges Veterinärförbund

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 43 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69