Pressmeddelande -

Bred överenskommelse mellan samtliga Almegaförbund och Akademikerförbund

Alla förbund inom Almega och Akademikerförbunden inom Saco-P har för första gången tecknat en bred överenskommelse för sina samtliga stora kollektivavtalsområden. Parterna skriver i en gemensam avsiktsförklaring att man tillsammans tänker bygga framtidens kollektivavtal, där grunden är relationen mellan medarbetaren och närmaste chef.

– Det är historiskt att vi nu tillsammans med akademikerfacken tar ett initiativ för att forma framtidens kollektivavtal, säger Almegas vd Jonas Milton. Det är här de nya jobben finns, i växande innovativa tjänsteföretag. Och de nya jobben är i mycket hög grad akademikerjobb.

– Med denna överenskommelse får akademikerna vara med och forma moderna kollektivavtal, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna. Denna överenskommelse ger både företagen konkurrensfördelar och medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation vilket är viktigt för att kunna möta framtidens utmaningar.

Parterna är ense om att i tjänsteföretag måste alltid den mänskliga resursen stå i centrum. Verksamheterna bygger på det medarbetarna presterar. Därför vill man skapa framtidens kollektivavtal som är byggda utifrån individen och inte en kollektiv syn.

De avtal som nu tecknats innehåller löneökningar på 6,8 procent under tre år och en sjätte månad med föräldralön. Men tyngdpunkten i avtalen är det gemensamma partsarbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal.

Almega och Akademikerförbunden kommer under avtalsperioden att arbeta med följande frågeområden:

  • Det gränslösa arbetet. Ett utvecklingsarbete för att stimulera arbete och arbetsformer som möjliggör ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.
  • Lönebildning. Lön ska sättas lokalt utifrån företagets förutsättningar och medarbetarens prestationer.
  • Moderna och flexibla kollektivavtal som ger medarbetaren frihet och makt att träffa överenskommelser med chef och företag.

De områden där avtal nu har tecknats är IT, Telekom, Almega Tjänsteföretagen – tjänstemän, Almega Tjänsteföretagen – revision och konsult, Medieföretagen samt Svenska Teknik & Designföretagen, och berör sammanlagt c:a 130 000 medarbetare.

Ämnen

  • Arbetsliv

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Presskontakt

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69