Pressmeddelande -

Ingen höjning av premien till inkomstförsäkringen

Idag är medlemsavgiften för en fullbetalande medlem 243 kr i månaden, inklusive försäkringspremien.

Om försäkringen inte kommer att klara belastningen av många arbetslösa medlemmar kan det i framtiden komma att bli förändringar av villkoren. I dagsläget finns dock inga planer på att höja premien eller vidta andra förändringar.

För mer information kontakta:
Benny Johansson
Förbundsdirektör Civilekonomerna
070-266 27 59

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 43 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kontakter

Lars Jonsson

Presskontakt T f pressansvarig 070-665 29 55

Torbjörn Askman

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 266 27 69