Pressmeddelande -

Edabor förlorare om hjärtat stannar

Att snabbt kunna få hjälp när man drabbats av ett akut sjukdomsfall är viktigt. Särskilt viktigt är det för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp - den idag vanligaste dödsorsaken. Om hjärtat startas igen inom de första fem minuterna har den drabbade stor möjlighet att klara sig.

Möjligheten till snabb ambulanshjälp varierar mycket mellan landets kommuner. Det framgår av rapporten "Öppna jämförelser trygghet och säkerhet" som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu publicerat. Bor man i Fagersta har man bäst möjlighet att klara ett hjärtstopp. Där kan ambulansen vara på plats på i genomsnitt 7 minuter. Men den som drabbas av hjärtstopp i Älvdalen har betydligt sämre odds. Där tar det i genomsnitt 35 minuter för ambulansen att nå fram. I Eda tar ambulansen 30,8 minuter. "Vinnare" i länet är munkforsbor, där ambulansen är framme på 7,7 minuter (en mycket bra siffra nationellt sett).

För varje minut som går efter ett hjärtstopp minskar möjligheten att överleva med 10 procent. Därför är snabb hjälp särskilt viktig i sådana lägen och varje minut är avgörande för utgången.

Med aktiviteten "hjärta att hjälpa" arbetar Civilförsvarsförbundet med att få sponsorer att köpa in och placera ut hjärtstartare på lämpliga platser. Det kan handla om platser där många människor vistas eller platser som det tar lång tid att komma fram till. Hjärtstartarna kan skötas av nästan vem som helst och risken att skada någon är försumlig. En hjärtstartare är det effektivaste sättet att rädda liv när hjärtat har stannat.

- Sjukvårdshuvudmännen har ansvaret för att säkerställa att befolkningen kan erbjudas vård på lika villkor. Men det utesluter inte att även andra aktörer måste hjälpa till för att göra skyddsnätet finmaskigare. Både Räddningstjänsten och allmänheten kan bidra till att rädda liv, säger generalsekreterare Anders M Johansson.

- Snabb tillgång till hjärtstartare är avgörande. Därför jobbar vi med hjärta att hjälpa, avslutar Anders M Johansson.

Se www.civil.se/hjarta för mer information om "hjärta att hjälpa".

I bifogad länk redovisas siffrorna för både Värmlands län och statistik för hela landet. Siffrorna är hämtade från SKLs rapport och bearbetade av Civilförsvarsförbundet.

För ytterligare information, kontakta

Patrik Vuorio, verksamhetsutvecklare, tel 08 629 63 76; 070 418 5799

Gunilla Ekholm, informationschef, tel 070 540 1565

Regioner

  • Värmland

Kontakter

Anders J Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-540 15 65