Pressmeddelande -

Försvarsministern möter Civilförsvarsförbundet

Översvämningsfrågor står på agendan när försvarsminister Sten Tolgfors möter Civilförsvarsförbundet vid sitt besök i Karlstad 3 maj.

Försvarsminister Sten Tolgfors kommer under måndagen att diskutera översvämningsfrågor och hur olika myndigheter samverkar vid översvämning. Detta görs i samband med ett besök i Karlstad.

Bland annat deltar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, samt från den idéburna sektorn, Civilförsvarsförbundet, aktiv pådrivare i många frågor rörande samhällets krisberedskap och initiativtagare till FRG, Frivilliga resursgrupper.

Civilförsvarsförbundet kommer att representeras av tre medlemmar engagerade i Karlstads FRG, samt förbundets kommunikationsansvarige. Karlstads FRG:s längsta insats hittills ägde rum 2005 när FRG var aktiverad i sex veckor i sträck.

Efter den förhållandevis stränga vintern riskerade Sverige att ställas inför omfattande översvämningar. Vädret har dock varit gynnsamt. Den krisorganisation som finns i beredskap har denna gång inte behövt aktiveras i någon större utsträckning.

Kontaktuppgifter:

Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 08–629 63 75, 070-647 60 95

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag. Civilförsvarsförbundet är initiativtagare till Frivilliga resursgrupper, FRG, som finns i många kommuner runt om i Sverige. Genom projektet ”Hjärta att Hjälpa” har Civilförsvarsförbundet bidragit till att närmare 700 hjärtstartare placerats ut i landet. Sedan december 2009 driver Civilförsvarsförbundet tillsammans med Svenska HLR-rådet ”Sveriges Hjärtstartarregister”.

www.civil.se

www.hjartstartarregistret.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • civilförsvarsförbundet
  • försvarsminister
  • sten tolgfors
  • översvämningsfrågor
  • förebygga
  • krishantering
  • säker kommun

Kontakter

Anders J Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-540 15 65