Pressmeddelande -

Mobilt hjärtstartarteam under partiledartalen i Almedalen

Söndag till onsdag kommer Civilförsvarsförbundet att ha ett mobilt hjärtstartarteam på plats i området runt scenen i Almedalen. Teamet finns där från klockan 17:30 till 20:30. Talen börjar klockan 19:00.

Om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kan hjärtstartarteamet snabbt komma till undsättning. Personerna är utbildade i HLR och D-HLR och är utrustade med hjärtstartare.

– I år har vi möjlighet att delta i Almedalen dessa fyra dagar och då vill vi gärna bidra med den här extra säkerheten för dem som finns på plats under talen, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet.

I närområdet runt Almedalsscenen finns det enligt Sveriges hjärtstartarregister två fasta hjärtstartare: En är placerad på Visby Strand Kongress & Event på Strandvägen 4 och den andra på Juristgruppen på St Lars Gränd 1. Med det mobila hjärtstartarteamet förstärker Civilförsvarsförbundet upp med hjärtstartare under fyra dagar.

Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 60 95
Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • civilförsvarsförbundet
  • förebygga
  • hjärta att hjälpa
  • hjärtstartare
  • hjärtsäkerhet
  • rädda liv

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 22 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna. Sedan 2006 bedriver Civilförsvarsförbundet kampanjen Hjärta att hjälpa som går ut på att hitta sponsorer till hjärtstartare. Hittills har detta bidragit till utplaceringen av över 1 200 hjärtstartare. www.civil.se

Sveriges hjärtstartarregister
Sveriges hjärtstartarregistret är ett nationellt register över de hjärtstartare som finns utplacerade i samhället. Registret drivs på ideell basis av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt-lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-lungfonden är en samarbetspartner. Registret är helt obundet till någon leverantör och därför öppet för alla som förfogar över en hjärtstartare. Sveriges hjärtstartarregister startade i december 2009 och har just nu cirka 2 984 hjärtstartare registrerade. www.hjartstartarregistret.se

Kontakter

Anders J Andersson

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-540 15 65