En timme mänskliga rättigheter: Framsteg och fallgropar på Bosniens väg till EU

Tid 28 Maj 2008 09:00 – 10:00

Plats Stora Nygatan 26, 1 tr. Svenska Helsingforskommitténs lokaler.

Daniel Lindvall, politisk rådgivare för EU:s polismission i Bosnien-Hercegovina och nyss hemkommen från Banja Luka, talar om Bosniens väg till EU. Efter stora politiska strider under 2007 ser det ut som landet kan ta ett steg närmare den Europeiska unionen. Vilka möjligheter har Bosnien att leva upp till EU:s krav? Föranmälan på telefon 08 - 545 277 30 eller e-post info@shc.se senast den 26/5.