Pressmeddelande -

12 november: Romska barn diskrimineras i utbildningen

Nyligen visade en lokal studie att nästan hälften av de romska barnen i Malmö sällan eller aldrig går till skolan. Bilden bekräftas i FN-förbundets parallellrapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté, CERD. Parallellrapporten visar också på att skolornas negativa förväntningar på romska barn leder till sämre utbildningsresultat.

I Central- och Östeuropa är det vanligt att romska barn placeras i skolor för mentalt handikappade, ofta med hänvisning till att de inte klarat intagningsproven till skolan. I november 2007 fälldes Tjeckien av Europadomstolen för diskriminering av 18 romska barn som placerats i särskolor trots normalbegåvning.

Kan domslutet användas för att förändra denna och liknande praxis i Europa? Hur kommer vi till rätta med diskrimineringen av romer inom skolväsendet i vårt eget land? Svenska Helsingforskommittén bjuder in till ett spännande seminarium under en timme mänskliga rättigheter.


Tid: Onsdagen den 12 november kl 09.00-10.00
Plats: Svenska Helsingforskommitténs lokaler, Stora Nygatan 26, 1 tr

Medverkande: Petar Antic, Minority Rights Centre, Belgrad
Moderator: Marie Månson, programansvarig för Västra Balkan på Helsingforskommittén

Föranmälan är obligatorisk på grund av begränsat antal platser, telefon 08 - 545 277 30 eller e-post info@shc.se

Läs mer om fallet i Europadomstolen i det bifogade dokumentet.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • romer
  • barn
  • skola
  • mänskliga rättigheter

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en oberoende människorättsorganisation. Organisationen grundades 1982 under namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.  I september 2009 bytte vi namn till ett som tydligare säger vilka vi är och vad vi gör – försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Organisationen är medlemsbaserad och stöds av tusentals enskilda bidragsgivare. Den huvudsakliga finansieringen får vi från Sida.