Pressmeddelande -

Civil Rights Defenders bjuder in till en diskussion om PO ämbetets framtida roll och överlevnad

Allmänhetens Pressombudsman Yrsa Stenius har under de senaste månaderna kritiserats och ifrågasatts från flera håll, bland annat för att hon rekommenderat Pressens Opinionsnämnd att klandra Expressen för ett avslöjande om Jan Guillous kontakter med KGB på 60- och 70-talet.

Expressen svarade med att bojkotta PO och flera chefredaktörer efterlyser nu en ökad tydlighet. Frågan om en Medieombudsman har också aktualiserats, samtidigt som det pågår en utredning av tryckfrihetslagstiftningen vilken kan leda till inskränkningar i fråga om privatlivets helgd.

Välkommen till en diskussion om PO ämbetets och Pressens Opinionsnämnds roll och överlevnad – mot bakgrund av den pågående konflikten. Står vi inför en kris för hela PO ämbetet och PON?

Om hela systemet bygger på självgranskning, vad innebär det att en (eller flera) tidningar väljer att inte vara med? Hur allvarligt påverkas PO:s ställning?

Se inbjudan till evenemanget nedan.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • pressombudsmannen
  • tryckfrihet

Relaterade event