Pressmeddelande -

Sekretess kring förbättrad offentlighet

Den 27 november avslutas Sveriges ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté. Samma dag förväntas rådet anta en konvention om tillgång till offentliga handlingar. Paradoxalt nog hålls processen hemlig och i Europarådets dagordning nämns inget om omröstningen. Detta trots att Sverige inför ordförandeskapet lovade att verka för större öppenhet.

Arbetet med att ta fram konventionen har pågått utan insyn utifrån. Sekretessen har försvårat för såväl parlamentariker som representanter för det civila samhället och journalister att få information om besluten.

- Processen med att ta fram konventionsförslaget har varit väldigt sluten vilket rimmar illa med Sveriges ambitioner och med konventionens syfte, som ju är att stärka skyddet för offentlighetsprincipen. Vi vill veta vad Sverige konkret har gjort för att öka öppenheten inom Europarådet, säger Robert Hårdh, Svenska Helsingforskommitténs generalsekreterare.

Europarådets parlamentariska församling utfärdade den 3 oktober ett kritiskt yttrande och argumenterade för att konventionen omarbetas. Detta yttrande, som kommer från folkliga företrädare, har förkastats av en undergrupp av Europarådets ministerkommitté. Flera enskilda organisationer, däribland Svenska Helsingforskommittén, har också påtalat brister i det nuvarande förslaget.

- Det är oacceptabelt att Sverige med sin långa tradition av offentlighetsprincipen är delaktigt i hemliga processer, säger Helen Darbishire, verkställande direktör för organisationen Access Info Europe. Sveriges rykte som förespråkare för öppenhet kommer att skadas om den kritiserade konventionen antas i nuvarande form.

Sveriges ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté har pågått sedan i maj och avslutas den 27 november.

_____________________________
För mer information, kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, informationsansvarig, Helsingforskommittén
0709-14 63 43, natasha@shc.se
Helen Darbishire, chef, Access Info Europe
+ 34 667 685 319, helen@access-info.org

Ämnen

  • Regering

Kategorier

  • europarådet
  • offentlighetsprincipen
  • mänskliga rättigheter