Pressmeddelande -

Stärk press- och yttrandefriheten i Kirgizistan

Ett flertal människorätts- och medieorganisationer, däribland Civil Rights Defenders, uppmanar idag i ett gemensamt uttalande interrimregeringen i Kirgizistan att vidta en rad åtgärder för att stärka press- och yttrandefriheten i Kirgizistan.

-    Yttrandefriheten i Kirgizistan har försämrats de senaste åren. Medier har censurerats och journalister har hotats, misshandlats och till och med dödats. Vi är oroliga för att landets nya, tillfälliga ledning ska fortsätta i den förra regeringens fotspår och använda medier för att främja sin egen makt på bekostnad av människors rättigheter, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Efter oroligheterna 6-7 april då president Bakijev avsattes har en rad positiva steg tagits för att stärka yttrandefriheten. Bland annat har radiostationer som stängts av den förra regeringen åter öppnats och utredningar inletts för att undersöka den förra regeringens övertagande av tidningar och en nyhetsbyrå.

-    Omvärlden måste ha ett fortsatt intresse för vad som sker i Kirgizistan. Det är ett oroligt land i en instabil region och så länge människor inte har tillgång till sina grundläggande rättigheter kommer det inte att ske någon utveckling i positiv riktning, säger Robert Hårdh.

Organisationerna som skriver under uttalandet är oroliga för att landets interrimregering egentligen inte är intresserad av att främja ett fritt medieklimat. Snarare handlar det om att den tillfälliga regeringen vill begränsa den förra regeringens kontroll över medierna.

Undertecknarna av uttalandet kräver att interrimregeringen och på sikt den nya regeringen måste vidta en rad åtgärder för att stärka press- och yttrandefriheten i Kirgizistan. Samtliga hot och attacker mot journalister, inklusive mord på journalister, måste utredas grundligt och de skyldiga gripas och prövas rättsligt.

Vidare måste den lagstiftning som redan finns för att främja pressfriheten och yttrandefriheten, till exempel lagen om rätt till offentlig information, implementeras till fullo. Det är av yttersta vikt att landets nya konstitution, som kommer att utarbetas under de kommande månaderna, innehåller klara garantier för pressfrihet, yttrandefrihet och rätten till information.
_______________________________________________

För mer information kontakta:
Natasha Jevtic Esbjörnson, kommunikationschef på Civil Rights Defenders, 0709-14 63 43.
Peter Öholm, handläggare på Civil Rights Defenders, 08-545 277 38.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • kirgizistan
  • pressfrihet
  • yttrandefrihet
  • människorättsorganisationer

Regioner

  • Utanför Sverige