Pressmeddelande -

Svår balansgång i Bosniens utsatta medielandskap

Välkommen att möta, Nataša Tešanović, verkställande direktör för den bosniska tv-stationen ATV, ett medieföretag som på kort tid förvandlats från obetydlig lokal tv-station i Republika Srpska till en stark och oberoende röst på Västra Balkan. Utvecklingen har varit imponerande men stationen står nu inför sin svåraste utmaning någonsin.

Tešanović har på tolv år utvecklat ATV från en liten lokal redaktion med ett fåtal anställda till ett av Balkans starkaste och mest professionella medieföretag. Stationen sänder dygnet runt, varav en tredjedel är egna produktioner och en ansenlig del nyheter och samhällsprogram.

Under åren har ATV liksom andra oberoende medier på Balkan utsatts för starka påtryckningar från politiskt håll. Med stöd av internationella organisationer som bland andra Svenska Helsingforskommittén har de kunnat upprätthålla sin självständighet. Men allt eftersom länderna i regionen utvecklats i demokratisk riktning har stödet från utländska givare minskat. Medierna har kommersialiserats och balanserar nu på en skör tråd för att behålla sin redaktionella integritet utan att samtidigt förlora annonsörerna.

Politiska påtryckningar har ersatts av ekonomiska och dessa är ofta svårare att hantera. Utan annonsörer är man förlorad. Men hur undviker man att hamna i självcensurens fälla?

Träffa Nataša Tešanović för att höra hur ATV klarar balansen. Hur ser hon på framtiden för medierna i Bosnien-Hercegovina? Och vad beror det på att attackerna mot journalister över hela Västra Balkan ökat de senaste åren? - något som fått förvånansvärt lite uppmärksamhet i väst.

Nataša Tešanović finns i Stockholm tillgänglig för intervjuer den 19 november.

Kontakta Natasha Jevtic Esbjörnson, 0709-14 63 43, för mer information eller för att boka en intervju.

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • balkan
  • media

Om Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders är en oberoende människorättsorganisation. Organisationen grundades 1982 under namnet Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter.  I september 2009 bytte vi namn till ett som tydligare säger vilka vi är och vad vi gör – försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Organisationen är medlemsbaserad och stöds av tusentals enskilda bidragsgivare. Den huvudsakliga finansieringen får vi från Sida.

Relaterat innehåll