Clandestino Festival #8 11-13 Juni 2010

Tid 11 Juni 2010 15:00 – 13 Juni 2010 03:00

Plats Röda Sten, Göteborg

Clandestino Festival, är ett konstområdesöverskridande festivalarrangemang som arrangeras för åttonde gången här i Göteborg den 11-13 juni 2010. Fokus ligger på musik men den innefattar även konstnärliga interventioner, workshops och föreläsningar. Festivalen har fått mycket god press genomåren. I fjol och även i år arrangerades Clandestino Festival vid ett unikt festivalområde Röda Sten. Clandestino Festivalens genomgående tema är att verka gränsöverskridande,eller snarare sudda ut gränser, mellan kulturer, musik, konstområden. Det handlar om att tänka det mångkulturella på ett nytt sätt - i opposition mot vår tids rasism och upptagenhet vid andra kulturer som radikalt annorlunda. Festivalen reflekterar således inte blott vår tids migrationsströmmar ochden kulturella mångfald som kännetecknar Göteborg - en av Europas mestsegregerade städer - utan strävar också efter att utmana de vanligaste sätten att representera kulturella skillnader och de konsekvenser som dessarepresentationer kan få i förhållande till migranter från andra länder. Bland partners finns Världskulturmuseet, Göteborgs Konsthall, Röda Sten,Novotel, Milk, Museion, Göteborgs Universitet, Goldsmith's University ofLondon, Glänta, m fl.

Kategorier

  • clandestino festival
  • clandestino
  • festival

Relaterat innehåll