Pressmeddelande -

Zington expanderar – byter adress

Zington lanserade nyligen nyheten om ett namnbyte som föranletts av internationell expansion. Nu dubblar de kontorsytan på huvudkontoret och byter därmed adress till Birger Jarlsgatan 9. ”Med nya, större lokaler kan vi möta den växande efterfrågan och våra tillväxtplaner!”

Zington, tidigare Claremont, etablerade sig i Norge vid årsskiftet. Expansionen föranledde ett namnbyte då bolaget ville säkra varumärket på en internationell marknad. Nu expanderar Zington även på hemmamarknaden:

”Med drygt 400 anställda är vi ett av Stockholms största konsultbolag. Att vi bygger ut handlar om att möta efterfrågan och våra tillväxtplaner.”, säger VD Pelle Thörnqvist.

Zington hjälper företag in i en digital värld genom att erbjuda konsulttjänster inom Experience, Business ochTechnology. Bolaget har haft en stabil organisk tillväxt sedan starten 2009. Att fokus skiftat till den internationell marknaden är inte på bekostnad av Stockholmskontoret. För koncept, design och inredning har Zington vänt sig till designduon Söder/Abreu, som bl.a. ligger bakom The Winery Hotel, Fabege och PeakPerformance. Renovering pågår fortfarande i delar av kontoret och beräknas stå klart i december.

”Att vi satsar internationellt betyder inte att vi drar ner på takterna i Stockholm. Vi fortsätter att utveckla värdeskapande erbjudanden som kunderna efterfrågar. Vi gör det genom att attrahera marknadens främsta konsulter. Vi är ett entreprenörsdrivet företag där varje enskild medarbetare har stor betydelse för vår framgång”, avslutar Pelle.

Med detta byter Zington adress till Birger Jarlsgatan 9, 111 45 Stockholm.

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm

Zington erbjuder konsulttjänster för en digital värld med tjänster inom tre kärnområden; Business, Technology & Experience. Genom engagemang och entreprenörsdriv utvecklar vi strategier och lösningar som får både individ och företag att växa.

— Vi växer tillsammans

Zington har utsetts till Karriärföretag 2019 och 2020, Superföretag 2015 och 2016 samt till Gasellföretag 2013, 2014 och 2015. Läs mer på www.zingtongroup.com

Kontakter

Per Thörnqvist

Ansvarig affärsutveckling strategisk kundutveckling +46 70 770 40 45

Relaterat innehåll