Uppsaladuon Hanna Malmström (Clicko) och Astrid Frylmark (OrdAF) inspirerar och fortbildar landets förskolepersonal.
Uppsaladuon Hanna Malmström (Clicko) och Astrid Frylmark (OrdAF) inspirerar och fortbildar landets förskolepersonal.

Pressmeddelande -

​Uppsaladuo fortbildar Sveriges förskolor

Mässa efter mässa ställs in för både förskolepersonal och läromedelsutvecklare. Möjligheten till inspiration och fortbildning för personalen i landets förskolor har minskat kraftigt. Detta inspirerade logopeden Astrid Frylmark och läromedelsutvecklaren Hanna Malmström, båda från Uppsala, att själva dra igång ett covid 19-anpassat arrangemang för förskolepersonal. 

"Vi genomförde en mindre marknadsundersökning för att undersöka intresset för en digital version av vårt tidigare koncept och fick omedelbart över 600 personers gillande och intresse."

Resultatet blir nu en nätbaserad minimässa med föreläsning om språk och läsning samt inspiration kring bokstavslek blandat med visning av läromedel och frågestund. Eventet fullbokades på dryga 6h och väntelistan är redan lång vilket resulterat i att duon redan planerar för ytterligare tillfällen för att möta den stora efterfrågan. 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagande, allmänt

Taggar

 • barnochungdom
 • lärasigläsa
 • covid
 • utbildningsmässa
 • förskolebarn
 • bokstäver
 • rektorer
 • förskollärare
 • mässa
 • läsning
 • språk
 • förskola

Clicko vill göra leken lärande och utvecklar därför pedagogiska leksaker i trä som barnen älskar. Har bland annat utvecklat de magnetiska trädelarna som nominerats till både Årets leksak för förskolebarn 2020 och Årets barnspel 2018.

OrdAF finns för dig som är yrkesmässigt inriktad på språk, tal och kommunikation! Och för dig som är anhörig till barn och elever för vilka språk, tal, läsning och skrivning ställer till svårigheter.

Presskontakt

Hanna Malmström

Hanna Malmström

Presskontakt VD

Relaterat material